Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Výňatek z vyhlášky Chorvatské republiky o poplatcích za výměnu posádky na jachtách.
 
      Ad článek 4. Odstavec I.

Popis posádky: nevyplňují při příjezdu a pobytu majitelé plavidel, kteří mají v povolení k plavbě ? dále jen prijava, uvedenou kategorii plavidla ( boat, Boot, natante) a nepobývají na nich.

 
Ad článek 4. Odstavec 4, Rozhodnutí

Úřední osoba kapitanátu nebude vyžadovat důkaz o rodinných členech posádky majitele plavidla, ale bude od majitele plavidla požadovat, aby na crew listu označil počet členů posádky, kteří představují členy jeho rodiny. Pravdivost uvedených údajů nebude kontrolovat úřední osoba kapitanátu, ale inspekční služba při občasných inspekčních kontrolách. V jasných případech nalodění osob, kteří nejsou rodinní příslušníci majitele plavidla ? (každý člen posádky má jiné příjmení atd.) úřední osoba kapitanátu bude žádat vysvětlení od vůdce plavidla.
V případě, že se majitel nenachází na plavidle, prohlášení z odstavce 1. podepíše vůdce plavidla, který bude snášet veškeré zákonné následky v případě používání plavidla nedovoleným způsobem.

Každá výměna posádky ve složení, kde se nachází více než 50% osob, které nejsou rodinnými členy majitele plavidla, zaznamenává se na volném okrajovém prostoru prijavy i na zadní straně tím způsobem, že přes podpis a datum výměny posádky kapitán nebo jeho pobočka dá razítko.
Po osmém ověření výměny posádky není dále zapotřebí evidovat výměnu členů posádky.

Eventuální ?snaha? majitele plavidla, který by po třetí (bezplatné) výměně členů posádky, kteří nejsou členy jeho rodiny, si chtěl znovu nechat vystavit novou prijavu u jiného kapitanátu nebo jeho pobočky, bude zákonně stíhaná. V příštím roce, kdy bude dokončeno kompletní propojení evidence lodí, budou lodě, kterým bylo v tomto roce vydáno více prijav, evidovány na tzv. černé listině a nebudou moci v následujícím roce obdržet prijavu.

Ad . II. Nařízení

Opakované prodloužení

Vícekrát opakující se prijavy se přiznávají majiteli a plavidlu a kontrolují se náhledem do databáze nebo formuláře z předchozího roku.
Za vícekrát opakující se nepovažuje pobyt na plavidle po dobu dvou sezón, ale prijava a platba poplatků v několika letech za sebou.

Poplatky za výměnu posádky

Na zahraničních jachtách a plavidlech, které mají povinnost ověřovat popisy posádek, je dovoleno přihlásit neomezený počet výměn členů posádky.

Za ověření popisu posádky, na kterém jsou kromě majitele a členů jeho rodiny uvedené i jiné osoby, vůdce plavidla je povinen zaplatit taxu za výměnu posádky za uvedené osoby v případě, že počet těchto osob je vyšší než 50% od celkového počtu členů posádky.

Za výměnu posádky se nepovažuje popis posádky při příjezdu zahraniční jachty ? plavidla ze zahraničí.
V případě, že jachta ? plavidlo z článku III. je majetkem právnické osoby, za majitele je považován vůdce plavidla ? tj. osoba, která jako první nechala vystavit popis posádky.

Výše taxy, kterou vůdce plavidla platí při příležitosti výměny posádky a způsobem uvedeným v odstavci 1. tohoto článku za ostatní osoby z odstavce 1. tohoto článku je následující:

1. výměna taxa se neplatí
2. výměna taxa se neplatí
3. výměna taxa se neplatí
4. výměna 400,- Kn / osoba
5. výměna 800,- Kn/ osoba
6. výměna 1.200,-Kn/ osoba
7. výměna 1.600,-Kn/ osoba
8. výměna
a každá další 2.000,-Kn/osoba

Nařízení vstoupilo v platnost 23.2. 2001

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>