Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Junácka pasovačka
 
      Slovenská asociácia námorného jachtingu SLOVAK OFFSHORE YACHTING ASSOCIATION Vás pozýva na JARNÚ REGATU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU ?JUNÁCKA PASOVAČKA? 6. ? 8. V. 2002

 
Miesto konania: Chorvátsko, Jadranské more
Dátum konania: 6. ? 8. V. 2002
Usporiadateľ: Slovenská asociácia námorného jachtingu - sekcia Východ
Garant pretekov: SANY ? východ
Členovia rozhodcovskej komisie: delegovaní Slovenským jachtárskym zväzom a Chorvátskym zväzom jachtingu

Kontaktné adresy:

Peter Štrompl, Na rúrkach 16, 080 01 Prešov
Tel.: +421-905-448 688, e-mail: strompl@nextra.sk

SANY ? Východ, Marián Šanta, Rubínová 4, 040 11 Košice
Tel.: +421-905-91 91 42, +421-905-494 104, fax: +421-55-6438723, +421-55-6747474,
e-mail: masanta@isternet.sk

Slovenská asociácia námorného jachtingu, Šťastná 11, 821 05 Bratislava
Tel.: +421-7-43423811, e-mail: mail@sany.sk

číslo účtu: 261 273 2447/1100 Tatra banka ? ako variabilný symbol použite rodné číslo kapitána, ako konštantný symbol 0308

Kategórie: regata je vypísaná pre jednotrupové plachetnice v dvoch kategóriách:
1) dĺžka do 38 stôp vrátane
2) dĺžka nad 38 stôp

Štartovné poplatky: jednotné štartovné je 40 EUR za pretekára a 80 EUR za loď. Je ho možné zaplatiť bankovým prevodom na vyššie uvedené číslo účtu do 30.4.2002. Po tomto termíne len v hotovosti na mieste stretnutia vo výške 60 EUR za účastníka a 100 EUR za loď.

Podmienky účasti: čitateľne vypísaná prihláška podľa priloženého vzoru, zaplatenie štartovného a predloženie registračného preukazu príslušného jachtárskeho zväzu.

Pravidlá: pretekať sa bude podľa Pretekárskych pravidiel jachtingu platných pre rok 2001 - 2004 a podľa Plachetných smerníc vydaných usporiadateľom pretekov. Osobitné pokyny dostane kapitán každej lode po odoslaní záväznej prihlášky. Lode budú hodnotené podľa Zadarského koeficientu v každej vyhlásenej kategórii.

Harmonogram pretekov:

Nedeľa 5.V.2002

12:00 ? 18:00 registrácia lodí a posádok
v Starigradskej zátoke na ostrove Hvar pri hoteli ARCADIA (naľavo v smere plavby do Starigradu)

Pondelok 6.V.2002

7:00 ? 7:30 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
8:00 štart 1. etapy ? pravobokom okolo ostrova Hvar, pravobokom okolo majáka Sučuraj, cieľ ? zátoka Lovište na
polostrove Pelješac ? predpokladaná dĺžka trate 43 Nm.

Utorok 6.V.2002

7:00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
8:00 štart 2. etapy v zátoke Lovište, pravobokom ostrov Korčula, cieľ ? zátoka Vela Luka na ostrove Korčula ?
predpokladaná dĺžka trate 42 Nm.

Streda 7.V.2002

7:00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
8:00 štart 3. etapy v zátoke Vela luka, pravobokom ostrov Vis, cieľ v zátoke pri meste Stari Grad ? predpokladaná
dĺžka trate 56 Nm.


Štvrtok 8.V.2002

9,00 vyhodnotenie regaty a vyhlásenie víťazov


Usporiadateľ a rozhodcovská komisia si vyhradzuje právo zmeny.

Použitie spinakrov, genakrov a blistrov je povolené.

Pred pretekami a počas celých pretekov je stanovený komunikačný kanál 72.

Osobitné ustanovenie: pretekári sa zúčastňujú regaty na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nepreberá zodpovednosť v prípade škody na živote, zdraví a majetku účastníkov. Vhodné je uzavrieť príslušný druh poistenia.

Reklama: pravidlá použitia reklamy sa budú riadiť pravidlom 79 Pretekárskych pravidiel jachtingu a prílohou
1 ? ISAF Advertising Cod, pravidlo 20.3.1. (d)(i) a 20.3.2.(b) kategória A.

UPOZORNENIE: Prosíme pretekárov o skoré zaslanie prihlášok na preteky a včasnú rezerváciu lodí u charterových spoločností.

Upozornění -získané body ze závodu se započítávají i českým závodníkům.

Přihláška k závodu

SANY

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>