Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Mistrovství ČR Kajutových plachetnic - Praha
 
      

 

Datum konání : 22.9. - 25.9.2011
Místo konání : Vltava ř.km 55,6 - 58,5
Pořadatel : Český svaz jachtingu
Spolupořádající : TJ Císařská louka ve spolupráci s AKP
Ředitel závodu : Václav Olmer tel.:777042100
Hlavní rozhodčí : Ing. Petr Sládeček
Hlavní měřič: Jan Kynčl1. Pravidla
Závod bude řízen pravidly, jak jsou definována v Závodních pravidlech jachtingu 2009 - 2012 (ZPJ) včetně jejich dodatků a všech změn schválených ISAF. Žádné předpisy národního svazu nebudou uplatněny.

2. Kategorie reklamy
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 - "Reklamní kodex". Pro pořadatelem dodanou výstroj je k dispozici reklama kategorie C. Lodě jsou povinny nést označení a reklamu určenou pořadatelem na jím určených místech. Veškerá jiná reklamní a propagační činnost spojená se závodem v době před, během jeho konání i po něm je možná pouze na základě písemné dohody s pořadatelem

3. Kvalifikace a přihláška
3.1 Závod je otevřen pro všechny lodě třídy KAJ, závodníci mohou být muži i ženy všech věkových kategorií. Každý člen posádky se musí předložit platnou závodní licenci. Pořadatel zajistí možnost vystavit a zakoupit licence na místě před zahájením závodu.
3.2 Lodě mohou kapitáni přihlásit vyplněním přihlášky a zasláním na e-mail akajp@seznam.cz nebo osobním předáním loděnici ČYK.

4. Klasifikace a Skupiny
4.1 Přihlášené lodě musí splňovat zákonné podmínky pro plavbu po vodních cestách ČR. Nejméně jeden člen posádky musí být oprávněn k vedení plavidla, pokud to předpisy ČR vyžadují.
4.2 Lodě se mohou závodu zúčastnit v jedné ze skupin:
- ORC
- typový hendikep ČSJ
- absolutní pořadí
4.3 Pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit dle svého uvážení přihlášené lodě do odděleně startujících a hodnocených skupin, případně použít systém kvalifikačních a finálových rozjížděk, zejména v případě velkého počtu přihlášených lodí.

5. Poplatky
Požadované poplatky jsou vybírány ve výši 400,-Kč / člen posádky

6. Časový program
22.9. 8:00 - 16:00 Příjezd účastníků s loděmi a vyvázání lodí v přístavu YCCL
12:00 - 19:00 Registrace závodníků a měření lodí

23.9. 7:00 - 10:00 Registrace závodníků a měření lodí
10:30 Slavnostní zahájení MR
11:00 Brífing ZK
12:00 Nejdřívější start 1. rozjížďky
17:30 Poslední možný start rozjížďky 1.dne
20:00 - 23:00 Program pro závodníky

24.9. 9:00 Brífing ZK
10:00 Předpokládaný start 1.rozjížďky 2.dne
17:30 Předpokládaný limit pro poslední možný start rozjížďky 2.dne
19:00 - 24:00 Společenský program

25.9 9:00 Brífing ZK
10:00 Předpokládaný start 1.rozjížďky 3.dne
14:00 Možný start poslední rozjížďky
17:00 Vyhlášení výsledků a ukončení MR7. Technická inspekce
Každá loď, která chce startovat ve třídě ORC nebo Typový hendikep ČSJ musí předložit platný hendikepový certifikát nebo prokázat zařazení do systému TH. Technická inspekce a přeměření lodí budou prováděny namátkou během závodu

8. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou k dispozici každé posádce při administrativní přejímce a budou umístěny v areálu TJ Císařská louka na vývěsce.

9. Závodní prostor
Vltava ř.km 55,6 - 58,5 .

10. Dráhy
Plachtěné dráhy a plány ZK budou upřesněny vždy před startem první rozjížďky dne na breefingu ZK s posádkami.

11. Protestní komise
Pro tento závod bude ustavena Protestní komise v souladu s pravidlem 88.2(b) ZPJ.

12. Bodování
12.1 Bodovací systém je nízkobodový dle pravidla A2 ZPJ.
12.2 Celkový počet vypsaných rozjížděk je 8. Pro platnost MČR je vyžadováno dokončení alespoň 4.rozjížděk
12.3 Pořadatel si vyhrazuje právo organizovat program rozjížděk během doby určené pro závodění, případně upravovat vyhláškami vydanými předchozí den časové limity doby předpokládané pro závodění, dle svého uvážení s ohledem na vývoj počasí.

13. Ceny
Ceny budou uděleny následovně:
a) Mistr ČR a 2. a 3. posádka v pořadí v kategorii ORC, Typový hendikep ČSJ a absolutní pořadí získá pro každého člena posádky diplom a medaili, kormidelník pohár
b) Každý účastník závodu získá diplom.
c) Sponzorské ceny získají kormidelníci dle možností pořadatele.

14. Podpůrné lodě
Oficiální lodě pořadatele budou označeny oranžovou vlajkou.

15. Zřeknutí se odpovědnosti
Závodníci se účastní závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

16. Pojištění
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti dle směrnice ČSJ.

17. Další informace
Parkování vozidel si účastníci zajistí na parkovišti před loděnicí TJ Císařská louka. Spouštění lodí bude zajištěno v areálu pořádajícího klubu.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>