Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


MMČR v lodní třídě Optimist, Laser Radial, 470
 
      CTL 08-2129, datum 28.8. ? 31.8.2008, místo konání : Nové Mlýny (Pavlov) ? O Pohár Poštovní Spořitelny

 


VYPSÁNÍ

2 Lodní třídy, KOEFICIENTY

lodní třída Optimist 6mr
lodní třída Laser Radial 6mr
lodní třída 470 6mr, 4P


3 Pořadatel

Pořadatelé jsou :
YC Dyje

ČSJ
Ředitel závodu: Antonín Kopecký
Kontakt: www.ycdyje.breclav.cz
Hlavní rozhodčí: Martin Soušek

4 Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

5 Pravidla

Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel ISAF 2005-2008, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF,
- Plachetních směrnic,
- Vypsání závodu,
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd,
- Vyhlášek závodní komise a protestní komise.

6 ÚČAST

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 ? ?Kodex oprávnění?.

7 Přihlášky a registrace

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacení startovného a předložením následujících dokladů:
- Kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2008, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF Předpisu 19.
- Platný certifikát o proměření lodi.

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.

Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.

8 Startovné

Startovné je:
Q - 700,-Kč
Lar - 700,-Kč
470 - 1000,-Kč/loď
Startovné musí být zaplaceno při registraci.
Startovné zahrnuje účast v závodě a pobyt v areálu YC Dyje Břeclav s možností kempování pro závodníka. Ve startovném není obsažena úhrada spotřeby elektrické energie a pobyt ostatního doprovodu.

9 MĚŘENÍ

Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

10 Časový plán závodu

Čtvrtek 28.8.2008
8.00 ? 9.30 Registrace závodníků
10.00 Zahájení
12.00 Start 1. rozjížďky
Pátek 29.8. 2008
10:30 start 1. páteční rozjížďky

Sobota 30.8.2008
10:30 start 1.sobotní rozjížďky

Neděle 31.8.2008
10:30 start 1.nedělní rozjížďky

Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 3 rozjížděk nebo po 15:00 v případě odjetí 2 nebo méně rozjížděk.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

11 Plachetní směrnice

Plachetní směrnice k dispozici závodníkům při registraci.
Počet rozjížděk ? max. 15

2 Závodní plocha

Závod se uskuteční na ploše nádrže Nové Mlýny
před loděnici YC Dyje Břeclav (Pavlov).

13 Bodovací systém

Bude užit nízkobodový systém dodatku A.

14 Protestní komise

Pro tento závod bude jmenována protestní komise v souladu s pravidlem 90 ZPJ.

15 Ceny a kategorie

Mimo mezinárodního absolutního pořadí budou vyhlášeny následující kategorie:

470 České absolutní pořadí
Muži
Ženy
Junioři do 21 let

LaR České absolutní pořadí,
Dorostenci do 18 let
Ženy

Q České absolutní pořadí,
Dívky do 12 let
Dívky do 15 let
Chlapci do 12 let
Chlapci do 15 let


Vítěz každé kategorie, která splnila podmínky Mistrovství ČR získává titul ?Mistr České republiky?. První tři posádky každé kategorie obdrží ceny, medaile ČSJ a diplomy.


Podmínkou pro udělení titulů a medailí v kategoriích je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek ve vypsané kategorii.


16 Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

17 Odpovědnost a pojištění

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

18 Doprovodné čluny

Provoz doprovodných člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky musí být povolen pořadatelem, člun musí být řádně registrován a splňovat podmínky ŘPB.
Stání na vodě přes noc je zpoplatněno dle ceníku YC Dyje Břeclav.

19. Ubytování

Kempování v areálu YC Dyje Břeclav
Spotřeba elektrické energie závodníky v areálu YC Dyje není součástí startovného
Doprovod hradí pobyt dle ceníku YC Dyje
V hotelech a penzionech v Pavlově, Dolních Věstonicích a okolí

www.sailing.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>