Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Velká cena YC Dyje - vypsání závodu
 
      22. května - VELKÁ CENA YC DYJE ? O pohár Poštovní spořitelny , O pohár starosty města Hustopeče, CTL 082110, 24. - 25. května 2008, Nové Mlýny ? Pavlov, Česká republika

 
Závod poháru ČR lodních tříd Q, Lar, L4,7, Cad, T2,4. Pro všechny třídy je závod vypsán s koeficientem 4.
1. Místo konání a lodní třídy
Nové Mlýny ? Pavlov, areál YC Dyje Břeclav, Česká republika
Vypsané třídy: Q, Lar, L4,7, Cad, T2,4

2. Pořadatel
Pořadatelem závodu je YC Dyje Břeclav.

3. Kategorie reklamy
a) Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
b) Loď, která nese vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle Individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejím národním svazem. (předpis ISAF 20.4.3)
c) Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

4. Pravidla
Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2005-2008, Plachetními směrnicemi, Vypsáním závodu, pravidly tříd a vyhláškami závodní komise.

5. Časový plán závodu
Sobota 24. května
8:00 ? 9:30 - Registrace
10:00 - Zahájení a informace pro závodníky
11:00 - Start první rozjížďky, Další rozjížďky podle pokynů závodní komise

Neděle 25. května
9:30 - Start první rozjížďky druhého dne, Další rozjížďky podle pokynů závodní komise, Žádná rozjížďka nebude startována po 15. hodině

Plánuje se 7 rozjížděk v průběhu dvou dnů.

6. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici v místě registrace na vývěsce závodní komise.

7. Přihlášky, registrace
Formuláře přihlášky budou k dispozici v kanceláři závodní komise.
Při registraci závodník:
? vyplní přihlášku,
? zaplatí startovné,
? předloží kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2008 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku (pouze čeští závodníci),
? předloží doklady podle ISAF Předpisu 21.1 (b)(ii) (zahraniční závodníci),
? předloží platný certifikát o proměření lodi
? předloží licenci vlastní reklamy na lodi podle předpisu ISAF 20, pokud je Individuální Reklamní Licenční Systém zaveden národním svazem
? podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídají platným předpisům.

8. Startovné
Q - 400,- Kč
L4,7 ? 400,-Kč
T2,4 ? 400,-Kč
Cad ? 600,-Kč

Startovné zahrnuje účast v závodě a pobyt v areálu YC Dyje Břeclav s možností kempování pro závodníka. Ve startovném není obsažena úhrada spotřeby elektrické energie a pobyt ostatního doprovodu.

9. Ceny a kategorie
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí.
Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení výsledků, nebudou předány ceny.
Výsledkové listiny obdrží zástupce jednotlivých klubů po skončení závěrečného ceremoniálu.

10. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

11. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

12. Odpovědnost a pojištění
Závodníci startují v závodě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to během regaty a po regatě, v areálu YC Dyje i mimo něj.
Každé závodící plachetnici je doporučeno sjednat pro tento závod pojištění za odpovědnost.

13. Podpůrné lodě
Provoz doprovodných člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky musí být povolen pořadatelem, člun musí být řádně registrován a splňovat podmínky ŘPB.
Stání na vodě přes noc je zpoplatněno dle ceníku YC Dyje Břeclav.


14. Ubytování
? Kempování v areálu YC Dyje Břeclav
? Spotřeba elektrické energie závodníky v areálu YC Dyje není součástí startovného
? Doprovod hradí pobyt v kempu dle ceníku YC Dyje
? V hotelech a penzionech v Pavlově, Dolních Věstonicích a okolí

www.ycdyje.breclav.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>