Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Vypsání veřejných závodů plachetnic "ORLICKÝ TÝDEN 2007"
 
      20. června - Termín 23.-24.6. Memoriál Josefa Šenkýře a Přebor Středočeského kraje, místo: Orlická přehradní zdrž, prostor Velký Vír-Radava, LT Cad, Q, Fin, L47, Las, Fb, Evr, 420, organizační středisko závodů a sídlo ZK: Autocamping Velký Vír

 

Pořadatel YC Neratovice, jachetní oddíl, ředitel závodů: Ivan Šenkýř, hlavní rozhodčí: Ivan Šenkýř

Lodní třídy Závody budou uspořádány pouze ve vypsaných lodních třídách.

Přihlášky
Do 9 hodin prvního dne závodu podle "Vypsání". Přihlášky nezletilých závodníků budou přijaty pouze s podpisem trenéra nebo zodpovědného dospělého zástupce (rodiče), kteří svým podpisem povolují účast v závodě a stvrzují dobrý technický stav lodi a záchranných prostředků. Budou přijaty pouze přihlášky na předepsaných tiskopisech, čitelně vyplněné.

Doklady
1. Řádně vyplněný členský průkaz ČSJ (kmenový list) s vylepenou fotografií.
2. Závodnická licence ČSJ se záznamem o lékařské prohlídce.
3. Kormidelníci LT Fireball se musí prokázat průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla a technickým průkazem lodi.
4. Na požádání ZK (měřiče) je třeba předložit osvědčení o pro měření lodi.

Upozorňujeme závodníky a funkcionáře oddílů, aby zajistili řádné označení lodí v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě a předpisy Státní plavební správy.

Předpisy
Závody budou provedeny v souladu s platným "Soutěžním řádem jachtingu" (dále jen SŘJ), podle ?Závodních pravidel jachtingu 2005-2008? (dále jen ZPJ) , VPS, specielních plachetních směrnic, tohoto "Vypsání" a případně dalších pokynů, které vydá ZK nebo pořadatel. Specielní plachetní směrnice budou zveřejněny na informační tabuli ZK.

Protesty
Písemné protesty musí být podány v souladu s ZPJ do 1 hodiny po ukončení rozjížďky (event. sledu rozjížděk) s vkladem 100 Kč.

Hodnocení
V závodech 071209 a 071210 se předpokládá uspořádání 5 rozjížděk.

Celkové hodnocení bude provedeno podle platných ZPJ a SŘJ.
Vyhlášení výsledků každého závodu a rozdělení cen bude provedeno vždy přibližně 2 hodiny po ukončení poslední rozjížďky, resp. po vyřešení posledního protestu.

Časový plán
Každý závod bude zahájen nástupem závodníků vždy první den závodu podle "Vypsání"

Program
v 10,00 hodin. Start 1.rozjížďky každého závodu bude první den závodu v 11,00 hodin, druhý den závodu v 9.30 hodin. Starty dalších rozjížděk každého závodu budou podle povětrnostních podmínek a podle průběhu závodu.
Start poslední rozjížďky první startované LT v poslední den závodu podle "Vypsání": Závody 071209 a 071210 : ve 14 hodin, pokud nebyly odjety 4 rozj. v 16 hodin.

Startovné
V závodech 071209 a 071210 : dospělí 100 Kč za závodníka, mládež 50 Kč za závodníka.
V případě podání přihlášky po uzávěrce bude požadováno startovné zvýšené o 50 %.

Další
Pořadatelé n e p l a t í za účastníky závodů žádné poplatky za pobyt v autocampingu úhrady Velký Vír. Všichni účastníci se zúčastňují závodů na vlastní náklady nebo na náklady svého oddílu nebo organizace.
Pořadatelé rovněž nehradí žádné škody na zdraví či majetku účastníků, vzniklé z jakýchkoliv důvodů během závodů. Doporučuje se uzavřít příslušné pojištění osob a majetku.

Ceny
Všechny závody: Vítěz každé LT obdrží věcnou cenu, další ceny budou rozděleny podle počtu lodí v každé LT.
Závod 071210 : Nejlepší závodník ze stč oddílu v každé LT získá titul "Mistr středočeského kraje" a pohár.

CENY BUDOU VYDÁNY POUZE ZÁVODNÍKŮM OSOBNĚ PŔÍTOMNÝM NA NÁSTUPU PŘI VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ.

Ubytování
V autocampingu Velký Vír

Provozovatel ATC Velký Vír: Obecní úřad Kožlí, paní Štědronská
telefon: 382275171
ATC Velký Vír - horní vrátnice: telefon: 382275192

Stravování
Vlastní nebo v podnicích veřejného stravování. V areálu ATC Velký Vír jsou dvě restaurace, kiosek a prodejna potravin a nápojů.

Příjezd
Ze silnice I.třídy č.4 Praha-Strakonice odbočit v Chraštičkách nebo Zalužanech směr Orlík, později směr ATC Velký Vír.

Sponzoři
KOVOS Neratovice
Zámečnictví SH CONTROL
Software - Hardware
KASTR Neratovice
Truhlářství-komaxit
POLA ENTERPRISES, spol. s r.o.
Laminování - montáže
F.C.S. ambulance
Zdravotnická technika - sanitky HONEYWELL spol. s r.o.
Průmyslové automatizace a řízení


Závod Memoriál Josefa Šenkýře jako hlavní partner podporuje Poštovní spořitelna.


Neratovice, dne 14.května

TJ NERATOVICE jachetní oddíl

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>