Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
Vypsání veřejného závodu kajutových plachetnic ? Barrandovský pohár? CTL 0210
 
      Pořadatel: YC Příbram ve hlášení výsledků spolupráci s SK YACHT$SKI PRAHA Termín: 16.-17.6. 2001, Místo konání: Orlická přehrada ? prostor Velký Vír, Organizační středisko závodu ? Yacht Club Barrandov Ředitel závodu: ing. Ovčička Josef, Táborská 199, 261 01 Příbram 5, tel: 0602/487300, 0306/633400 Hlavní rozhodčí: ing. Sládeček Petr Lodní třídy: kajutové plachetnice

 
Hodnocení:
Lodě budou hodnoceny v absolutním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit dodatečně podkategorie podle délky lodí. Počet kategorií bude záviset na počtu přihlášených lodí.

Časový program:
16/6/2001
do 9.30 hod - ukončení přijímání přihlášek
9.45 hod. - zahájení závodu
11.00 hod - start první rozjížďky
start poslední rozjížďky dne nejpozději v 17.00 hod

17/6/2001
10.00 hod ? start další rozjížďky závodu
start poslední rozjížďky závodu nejpozději ve 14.00 hod
Nejpozději 2 hod po dojetí poslední rozjížďky vyhlášení výsledků.

V případě dobrých povětrnostních podmínek první den závodu dojde k ukončení závodu již 16.6. večer.

Startovné: 150,- Kč za startující loď

Předpisy:
Závod bude proveden v souladu s platným Soutěžním řádem jachtingu, podle Závodních pravidel jachtingu včetně VPS, speciálních plachetních směrnic tohoto vypsání a případně dalších pokynů, které vydá ZK nebo pořadatel. Speciální plachetní směrnice budou zveřejněny na informační tabuli ZK.

Počet rozjížděk: Předpokládaný počet ? 5 rozjížděk.

Ceny: Nejlepší posádky získají jako vždy poháry a upomínkové ceny.

Kotvení: Ve vyhrazeném prostoru přístaviště YC Barrandov.

Ubytování: Vlastní na lodích, případně po dohodě v prostorách YC Barrandov.

Kontakty:
Josef Ovčička, tel: 0306/635194, 0306/633400, 0602/487300
Petr Štěpánek, tel: 0362/841194, 0602/220027

Ostatní: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě poškození lodě pořadatel neposkytuje náhradu.

Yacht Club Příbram

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>