Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


44. Beskydská regata
 
      24. července - Memoriál Břetislava Hrubého, Závod olympijských nadějí družstev , 1. závod mez. série INTER pohár , Poštovní spořitelna Cup v lodních tř. FINN, LASER, LASER RAD.,LASER 4.7, EVROPA, OPTIMIST, CTL: 05242

 
Místo konání a lodní třídy
Žermanická přehrada, Lučina, Česká republika

Vypsané lodní třídy:
Finn, Laser, Evropa,Laser Rad.,Laser 4.7, Optimist

Pořadatel
Jacht Club Frýdek - Místek

Kategorie reklamy
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?

Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního icenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu , nebo plachtě.

Pravidla
Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2005-2008, Plachetních směrnic, Vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

Časový plán závodu

27.07.2006
18,00 ? 20,00 - registrace

28.07.2006
8,00 - 9,30 registrace
10,00 - slavnostní zahájení
12,00 - start 1. rozjížďky
18,00 - společensky večer s večeří

29.07.2006
10,00 - start 1. rozjížďky 2. dne
19,00 - společenský večer s večeří

30.07.2006
10,00 - start 1. rozjížďky 3. dne
Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.
Regata je vypsána na 9 rozjížděk.

Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.

Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

Přihlášky, registrace, startovné

Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r. 2005 s lékařskou prohlídkou
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1
Platný certifikát o proměření lodi
Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů.

Startovné a kempovné:
400,-
Pro závodníky startující v závodu OH nadějí: 20 EUR
Ve startovném je zahrnut poplatek za kempovné v areálu JC Frýdek ? Místek a účast na akcích při 44. Beskydské regaty a memoriálu Bř. Hrubého, Závodu OH nadějí a Poštovní spořitelna Cup.

Ubytování
Kempováni v areálu YC FM a ubytováni v penzionech v Lučině a okolí

Ceny<
Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.

Bodovací systém
Bude použit nízko bodový systém podle pravidla A2.
Po odjeti 9 rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

Odpovědnost a pojištění
Závodníci startují na 44. Beskydské regaty a mem. Bř. Hrubého,Záodu OH nadějí a Poštovní spořitelna cup na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou.

Organizační tým
Ředitel - Tomáš Formánek
Hlavní rozhodčí - Jiří Bělunek
Předseda JURY - Lubomír Hoffman
Ubytovatel - Pavel Fikáček

Kontakt, informace
Tel. : 00420 608727370, E-mail : mbelunek@post.cz

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>