Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
Ellen MacArthur - druhý den závodu Jacques Vabre
 
      8. listopadu - (also in english version) Na konci těžkého prvního dne je v čele loď SILLET VEOLIA.

 
STRUČNĚ:
- BĚHEM NOCI DOSAHUJÍ PORYVY VĚTRU RYCHLOSTI VÍCE NEŽ 40 UZLŮ
- PRVNÍCH 24 HODIN ZÁVODU - ELLEN A BILOU VEDOU CELOU FLOTILU SMĚŘUJÍCÍ
K MYSU FINISTERRE
- ŠESTNÁCT MIL ODDĚLUJE PĚT VEDOUCÍCH LODÍ, KTERÉ ČEKAJÍ PŘI PLAVBĚ NA JIH NÁROČNÉ TAKTICKÉ MANÉVRY
? BYLA TO OBTÍŽNÁ PRVNÍ NOC, ALE ZVLÁDLI JSME JI BEZE ZTRÁT A VŠE NA PALUBĚ JE V POŘÁDKU. "

PODROBNĚ:
Jak se blíží konec prvního dne závodu, Ellen a Bilou jsou na čele závodu těsně následováni vedoucí skupinou. Ve 13.00 Sill et Veolia rovnoměrně plula na jihojihozápad rychlostí kolem 11 uzlů. Něco málo přes 16 mil odděluje pět vedoucích lodí a celá flotila míří kolem ostrova Ushant přes Biscay a dále k mysu Finisterre. Poslední zprávy o poloze ukazují, že Ecover, Virbac a Bonduelle jsou v patách Sill et Veolia a všechny hodně získaly v posledních dvou hodinách. Na palubě Sill et Veolia měli těžkou noc, jachtou lomcoval silný protivítr o rychlosti 30 uzlů. Ale Ellen i Bilou zůstávají v dobré náladě a soustředí se na další část závodu.

Bonduelle byla první loď, která dnes ráno projela studenou frontu a zamířila k jihu. Jak se posádka blížila k frontě, povětrnostní podmínky se zhoršovaly a vítr dosahoval rychlosti více než 40 uzlů, nicméně teď, když frontu nechali za sebou, má vítr spíše západní směr a zmírnil se na rychlost asi kolem 20 uzlů. Ve 13.00 všechny lodě změnily směr a začalo rozhodování, jak rychle se dostat do Biskajského zálivu ? když poplují dále od pobřeží, ale pomaleji, mohly by se přiblížit k další studené frontě (očekávané zítra)a tak ztratit míle v rámci postavení v závodu. Při plavbě blíže pobřeží s větší rychlostí mohou lodě pokročit více na jih a tak si prodloužit cestu k západně položenému mysu Finisterre.

Očekává se, že další studená fronta se přiblíží zítra od západu a to znamená obrat zpět na západ a ještě jednou zvládnout nepříznivé povětrnostní podmínky. Po obeplutí mysu Finisterre by si ale flotila mohla užít plavbu po větru ? příjemná změna po plavbě proti větru o síle 40 uzlů!

Co říká Ellen na palubě:
?Byla to obtížná první noc, ale zvládli jsme ji beze ztrát a vše na palubě je v pořádku. Povětrnostní podmínky byly extrémně špatné a i když jsme pluli bez ohledů na nepřízeň počasí, loď to přesto zvládla skvěle a my jsme šťastní, i když trochu unavení a mokří! Náš postup je stále dobrý, ale zatím si nemůžeme dovolit odpočívat, protože prvních pět lodí zůstává pořád v těsné blízkosti. Je stále ještě příliš brzy na jakékoli prognózy ohledně výsledku závodu. Naše pozice v rámci flotily lodí nyní bude záviset na tom, jakou taktiku zvolíme.

POŘADÍ LODÍ VE TŘÍDĚ OPEN 60 VE 13.00 HODIN:
1. SILL ET VEOLIA /VZDÁLENOST K CÍLI 4147.3 MIL
2. ECOVER / + 4.9 MIL
3. VIRBAC-PAPREC / + 7.5 MIL
4. BONDUELLE / + 13 MIL
5. PRO FORM / + 16.6 MIL

PARTNER DNE:SEEDA/COWES WATERFRONT
Offshore Challenges Sailing Team ve Velké Británii http://www.teamellen.com/seeda


DAY 2: A HARD DAYS NIGHT AS SILL ET VEOLIA TAKE POLE POSITION

IN BRIEF:
- A TOUGH FIRST NIGHT AS WINDS GUST IN EXCESS OF 40 KNOTS
- 24 HOURS INTO THE RACE - ELLEN AND BILOU LEAD THE FLEET TOWARD CAPE FINISTERRE
- SIXTEEN MILES SEPARATE TOP FIVE BOATS, AS THE FLEET FACE TOUGH TACTICAL CHOICES AS THEY HEAD SOUTH
? ITS BEEN A TOUGH FIRST NIGHT, BUT WE MADE IT THROUGH WITHOUT ANY BREAKAGES AND ALL IS WELL ON BOARD "

IN DETAIL:
As the end of the first full day of racing approaches Ellen and Bilou are holding pole position, closely chased by the leading pack. At 1300GMT Sill et Veolia was making steady progress on a SSW heading at around 11 knots. Just over 16 miles separates the top five boats as the fleet head past Ushant across Biscay, and on to Cape Finisterre. The latest position reports show that Ecover, Virbac and Bonduelle are all close on Sill et Veolia?s heals having all made gains in the last two hours. It has been a tough night onboard Sill et Veolia, as Ellen and Bilou were thrown around in the rough upwind conditions experiencing around 30 knots of wind. But, they are remaining in good spirits as they focus on the next section of the race.

Bonduelle was the first boat to pass through the cold front early this morning and tacked south. Approaching the front, conditions become increasingly rough with winds in excess of 40 knots, however once though, winds are more westerly, and lighter at around 20kts. By 1300hrs all the boats had tacked and were making the difficult choice of how fast to sail in the Bay of Biscay ? by sailing higher but more slowly the boats can place themselves closer to the next cold front (expected tomorrow) but this loses them miles on the rankings. If they can sail lower and faster, they will make a more southerly progress, giving them more miles to make to the west to clear Cape Finisterre.
The next cold front is set to approach from the west tomorrow, meaning a tack back to the west and into stronger conditions once more, however once past the landmark of Finisterre, the fleet should enjoy some heavy air downwind sailing - a respite from going upwind in 40kts!

From Ellen onboard:
?It has been a tough first night, but we made it through without any breakages and all is well onboard. The conditions have been extreme and although it has been full on, the boat is sailing well and we are happy if not a little tired and wet! Our progress has been good so far, but we can?t afford to relax, as the top five boats are still close together. It is early days and this is still anyone?s race at the moment, our tactical choices over the next 24hrs will be crucial to maintaining our position within the fleet.?

OPEN 60 RANKINGS 1300 GMT:
1. SILL ET VEOLIA / DISTANCE TO FINISH 4147.3 MILES
2. ECOVER / + 4.9 MILES
3. VIRBAC-PAPREC / + 7.5 MILES
4. BONDUELLE / + 13 MILES
5. PRO FORM / + 16.6 MILES

PARTNER OF THE DAY:SEEDA/COWES WATERFRONT
Offshore Challenges Sailing Team UK Base
http://www.teamellen.com/seeda

http://www.teamellen.com

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>