Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


43. Beskydská regata - Memoriál Břetislava Hrubého a Poštovní spořitelna Cup
 
      1.závod mezinárodní série INTER pohár v lodních třídách FINN, LASER, LASER RAD., EVROPA, OPTIMIST, 29.07. ? 31. 07. 2005, CTL: 052420

 
1. Místo konání a lodní třídy

Žermanice, Lučina, Česká republika
Vypsané lodní třídy: Finn, Laser, Evropa, Laser Rad., Optimist
Vypsané koeficienty: 5 5 5 5 5

2. Pořadatel
Jacht Club Frýdek-Místek

3. Kategorie reklamy
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?.
Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního
licenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může
být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu nebo plachtě.

4. Pravidla
Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2005-2008, Plachetních směrnic,
vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

5. Časový plán závodu
28.07.2005 18,00 - 20,00 hod. registrace
29.07.2005 08,00 - 09,30 hod. registrace
10,00 hod. slavnostní zahájení
12,00 hod. start 1.rozjížďky
18,00 hod. společenský večer s večeří
30.07.2005 10,00 hod. start 1.rozjížďky 2.dne
19,00 hod. společenský večer s večeří
31.07.2005 10,00 hod. start 1.rozjížďky 3.dne
Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.

Regata je vypsána na 9 rozjížděk.

6. Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.

7. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

8. Přihlášky, registrace, startovné
Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné.
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r. 2005 s lékařskou
prohlídkou.
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1.
Předloží platný certifikát o proměření lodi.
Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20.
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel
jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou
osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje,
že plovatelnost lodí a záchranné vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.

Startovné a kempovné: 400,- Kč
Ve startovném je zahrnut poplatek za kempovné v areálu JC Frýdek-Místek a účast na akcích
při 43.Beskydské regatě - Memoriálu Břetislava Hrubého a Poštovní spořitelna Cup.

9. Ubytování
Kempování v JC Frýdek-Místek a ubytování v penzionech v Lučině a okolí

10. Ceny
Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.

11. Bodovací systém
Bude použit nízkobodový systém podle pravidla A2.
Po odjetí 9 a více rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

12. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený
v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

13. Odpovědnost a pojištění
Závodníci startují na 43.Beskydské regatě - Memoriálu Břetislava Hrubého a Poštovní spořitelna Cup na vlastní
nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění
nebo smrt ve spojení s touto regatou.

14. Organizační tým
Ředitel Tomáš Formánek
Hlavní rozhodčí Jiří Bělunek
Předseda JURY DrŽv.Lubomír Hoffman
Ubytovatel Pavel Fikáček

15. Kontakt, informace
Tel.: 00420 608727370
e-mail: mbelunek@post.cz

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>