Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Mezinárodní Mistrovství ČR v jachtinku v lodních tř. FINN, LASER, EVROPA Nové Mlýny
 
      12.září - Mezinárodní Mistrovství ČR v jachtinku v lodních tř. FINN, LASER, EVROPA Nové Mlýny,Pavlov 25. ? 28. 09. 2004 CTL: 042133 - vypsání závodu

 
1. Místo konání a lodní třídy:
Nové Mlýny, Pavlov ? Yacht club Dyje Břeclav, Česká republika, Vypsané lodní třídy: Finn, Laser, Evropa, Vypsaný koeficient: 6, 6, 6,

2. Pořadatel: ALT Laser, Yacht Club Dyje Břeclav


3. Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex

Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu , nebo plachtě.

4. Pravidla

Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2001-2004, Plachetních směrnic, Vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

5. Časový plán závodu
24.09.2004
18,00 ? 20,00hod ? Registrace

25.09.2004
8,00 - 9,30 hod -Registrace
10,00 hod. - Slavnostní zahájen
12,00 hod. - Start 1. rozjížďky
19,00 hod - Společenský večer s večeří

26.09.2004
10,00 hod. - Start 1. rozjížďky 2. Dne

27.09.2004
10,00 hod. - Start 1. rozjížďky 3. dne
19,00 hod. - Společenský večer s večeří

28.09.2004
10,00 hod. - Start 1. rozjížďky 4. dne
Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.

MM ČR je vypsáno na 10 rozjížděk.

6. Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.


7. Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.


8. Přihlášky, registrace, startovné

Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r. 2004 s lékařskou prohlídkou
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1
Platný certifikát o proměření lodi
Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20
Doklad o pojištění odpovědnosti související s činnosti na vodě.
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů.

Startovné a kempovné: 800,- Kč

Ve startovném je zahrnut poplatek za kempovné v areálu YC Dyje Břeclav a účast na akcích při MM ČR.

9. Ubytování

Kempováni v areálu YC Dyje a ubytováni v penzionech v Pavlově a okolí

10. Ceny

Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.

11. Bodovací systém

Bude použit nízko bodový systém podle pravidla A2.
Po odjetí 9ti rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

12. Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

13. Odpovědnost a pojištění

Závodníci startují na MM ČR na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou.

14. Organizační tým
Ředitel - Jiří Bělunek
Předseda YC Dyje - MVDr Jiří Krabička
Hlavní rozhodčí - Lubomír Hofmann
Předseda JURY - Doc. Ing. Milan Chmelař CSc


15. Kontakt, informace

Tel. : 00420 608727370, E-mail : mbelunek@post.cz

Jiří Bělunek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>