Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Pohár Niké 2004
 
      9. září ? včera odpoledne proběhla v budově CERE tisková konference Poháru Niké. O průběhu závodu, historii a pravidlech postupně novináře informovali Josef Juriga ? ředitel závodu, Martin Soušek ? hlavní rozhodčí a Jan Satrapa ? organizátor závodu. Při této příležitosti byly kapitánů lodí předány za účasti partnerů závodu ? Poštovní spořitelny a pivovaru Staropramen ? mimořádné dárky pro posádky.

 
Pohár Niké se jede letos již po šesté a tradičně se jej zúčastňují naše nejlepší posádky. Díky hlavnímu partnerovi Poháru, Poštovní spořitelně, pojedou letos závodníci o cenu pro vítěze ve výši 3.000,- EUR! Na vítěze kromě toho čeká rovněž tradiční cena, lodní zvon.GPS Rendszerek Informatik Kft z Budapešti bude při závodě zajišťovat přenos aktuálních pozic lodí. Letošní ročník Poháru Niké přináší také několik zásadních změn. Tou zásadní je, že se naše Mistrovství ČR pojede podle handicapu ORC. Niké ovšem také 25. září otevře čtrnáctidenní mezinárodní jachtařský závodní svátek, protože bezprostředně po jeho ukončení následuje Mistrovství Slovenska, SANY CUP.

POHÁR NIKÉ 2004 ? OffShore racing
CTL 04-1113
datum/ date: 25.09.-02.10.2004
místo konání marina Agana u Trogiru, Chorvatsko,

VYPSÁNÍ ZÁVODU

Organization authority : ?SaS? - Ing. Josef Juriga
Mobil GSM: +420-606-654456
Information

1.Místo konání
Místem konání je marina Agana, Marina, nedaleko Trogiru, Chorvatsko.

2. Lodní třídy
Závod je určen pro námořní jachty o délce 35-42 stop.

3. Pořadatel
Pořadatelem je Sdružení ?SaS? ve spolupráci s Českým svazem jachtingu a YC Zadar ve spolupráci s Chorvatským svazem jachtingu.


4. Pravidla
Závod bude řízen podle:
a) Závodních pravidel ISAF2001-2004,
b) Závazných dokumentů ČSJ včetně Soutěžního řádu ČSJ a Zásad vypisování a pořádání MČR
c) Mezinárodních pravidel ORC handicapu
e) tohoto Vypsání závodu,
f) Plachetních směrnic
g) Vyhlášek závodní komise a JURY
h) Pokynů závodní komise vysílaných na vyhrazeném radiovém kanále.
V případě konfliktu mezi jednotlivými dokumenty, přednost má dokumenty uvedený níže v seznamu
V případě konfliktu mezi jednotlivými jazyky, anglický text má přednost.
Když, po zjištění skutečností, JURY rozhodne, že loď nebo její posádka porušila ustanovení Závazných dokumentů ČSJ, musí:
a) dát varování, nebo
b) diskvalifikovat loď v souladu s ZPJ ? bod ?Rozhodnutí? (ZPJ 64.1)
c) diskvalifikovat loď z více než jedné rozjížďky nebo ze závodu, když rozhodla, že porušení ospravedlňuje přísnější trest,nebo
d) jednat podle ZPJ ? bod ?Hrubé jednání? (ZPJ 69.1), když rozhodne, že zde mohl být závažný přestupek.

5. Kategorie reklamy
Plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Pokud loď zobrazuje reklamu, alespoň jeden závodník této lodě nebo plováku musí být držitelem Individuální reklamní licence podle bodu ISAF Reg.20.4.3 (a bodu 3 SŘ ? čeští závodníci).

6. ÚČAST
Závod je otevřený pro závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? ?Kodex oprávnění?.

7. Přihlášky a registraceM
Kapitán se přihlásí k závodu nejpozději 30 dnů před závodem tím, že vyplnění registrační formulář uveřejněný na webových stránkách pořadatele www.poharnike.cz . Vytisknutý a podepsaný formulář odešle na adresu pořadatele a uhradí na účet pořadatele startovné za loď, které činí 350,-- EUR.
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného za osoby a předložením následujících dokladů:
- Závodní licencí ČSJ pro daný rok, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 21.1(b)(ii).
- Platný ORC certifikát.
- Individuální reklamní licenci dle bodu ?Kategorie Reklamy? toho Vypsání závodu
Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství.
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá odpovídá platným předpisům.

8. Startovné
Startovné je 350,-- EUR pro loď a 80,-- EUR na osobu.
Startovné za osoby musí být zaplaceno při při registraci.

9. MĚŘENÍ
Registrace k měření a vlastní měření před závodem se koná v čase a na místě, oznámeném na Oficiální vývěsní tabuli.
Podmínkou připuštění k závodu je písemný souhlas měřiče závodu.
Při registraci k měření musí být měřiči závodu předán platný třídový certifikát.
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.


10. Časový plán závodu
Den 0 ? 25.9.2004
19:00 ? 21:00 Registrace závodníků
Den 1 ? 26.9.2004
09:00 ? 11:00 Registrace závodníků
12:00 Slavnostní zahájení
14:00 Start první rozjížďky
Den 2 ? 27.9.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Den 3 ? 28.9.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Den 4 ? 29.9.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Den 5 ? 30.9.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Den 6 ? 1.10.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Žádná rozjížďka nebude startována po 15:00
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

11. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.


12. Závodní plocha
Závod se uskuteční v Jaderském moři.

13. Bodovací systém
Bude užit ORC handicap a následně nízkobodový systém podle pravidla A2.
Závod je vypsán na 6 rozjížděk, rozjížďka offshore bude hodnocena za 2 rozjížďky.

14. Protestní komise
Pro tento závod bude jmenována JURY v souladu s pravidlem 89(b) ZPJ.

15. Ceny a kategorie
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí.
Podmínkou pro platnost je dokončení alespoň 1 platné rozjížďky.

16. Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.
Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.

17. FUNKCIONÁŘI ? OFFICIALS
Director of the regata : Ing. Dragomir Penjalov
Technical director : Ing. Josef Juriga
Principal race officer : Bc. Martin Soušek
Race committee : JUDr. Karel Soušek
Ing. Josef Juriga
Ing. Dragomir Penjalov
Medical doctor : MUDr. Dušan Urgošík
& February 1, 2004 Ing. Dragomir Penjalov Director of the Regatta

Trasa závodu zde

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>