Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Mezinárodní MČR v LT Café a Kajutové plachetnice
 
      MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v lodních třídách Café (Caf), Kajutové plachetnice (Kaj), CTL 041329 / 2004, datum/ date: 10.9.-12.9.2004, místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

 
VYPSÁNÍ ZÁVODU
Konečná verse po zapracování změn

1. MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je Jachetní klub Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

2. LODNÍ TŘÍDY

Závod je určen pro lodní třídy Café (Caf) a kajutové plachetnice (Kaj).
Třída 2.4 m se účastní a startuje samostatně a není hodnocena jako MČR.

3. POŘADATEL

Pořadatelem je Jachetní klub Černá ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.

4. KATEGORIE REKLAMY

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.

5. PRAVIDLA

Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel ISAF2001-2004,
- Vypsání závodu,
- Plachetních směrnic,
- Vyhlášek závodní komise a JURY.

6. ÚČAST

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? ?Kodex oprávnění?.

Alespoň jeden člen posádky lodě musí být držitelem platného Průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, v případě zahraničních závodníků obdobný průkaz vydaný patřičným úřadem.

Věkové omezení:
Závodníci musí v tomto kalendářním roce dovršit nejméně 14 let

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE

Předregistrace není.
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a předloží následující doklady:


- Závodnickou licencí pro rok 2004, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku (každý).
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 21.1(b)(ii).
- Pro členy ČSJ budou licence k disposici na místě.
Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství.
Přihlášky budou přijímány v kubovně Jachetního klubu.

8. STARTOVNÉ

Jednotné startovné je 800,-Kč/ loď

Start třídy 2.4 m je sponsorován Jachetním klubem Černá v Pošumaví a závodníci neplatí žádné poplatky.

Startovné musí být zaplaceno při registraci.

9. MĚŘENÍ

Registrace k měření a vlastní měření před závodem se koná v čase a na místě, oznámeném na Oficiální vývěsní tabuli.
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Čtvrtek 9.9..2004
19:00 ? 20:00 Registrace závodníků

Pátek 10.9. 2004
08:30 ? 10:00 Registrace závodníků
11:00 Slavnostní zahájení
12:00 Start první rozjížďky

Sobota 10.7.2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK

Neděle 11.7. 2004
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 4 rozjížděk nebo po 15:00 v případě odjetí pouze 3 rozjížděk.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků


11. PLACHETNÍ SMĚRNICE

Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.

< B>12. ZÁVODNÍ PLOCHA


Závod se uskuteční ploše Lipno, poblíž Jachetního
klubu Černá

13. BODOVACÍ SYSTÉM

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

14. PROTESTNÍ KOMISE

Pro tento závod bude jmenována JURY v souladu s pravidlem 89(b) ZPJ
JURY bude působit ve vyhrazené místnosti Jachetního klubu Černá.

15. CENY A KATEGORIE

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí. Zvítězí-li zahraniční posádka získává titul ?Mezinárodní mistr ČR?.

Kategorie jsou vypsány takto:
Café
Kaj Skupina I: do 6,50 m
Kaj Skupina II: od 6,51 m do 7,50
Kaj Skupina III: od 7,51 m

Délka lodě (LOA) viz nákres dle směrnice A9 ČANY
strana 3, k disposici u závodní komise.

Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané kategorii.

Při nižším počtu lze sloučit kategorie za předpokladu, že ani jedna ze slučovaných kategorii nedosahuje 5ti posádek. V takovém případě se koná závod v kategorii vyšší, respektive obecnější.


16. TELEVIZE A MÉDIA

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

17. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.

18. UBYTOVÁNÍ

Parkování lodí je na pozemku JK Černá. Ubytování je poskytováno pouze do vyčerpaní kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu.

Alexandr Jegorov
Jachetní klub Černá
http://yccerna.yachting.cz/
Kde budou rovněž k disposici výsledky.

PARTNEŘI JK Černá v Pošumaví
Obec Černá v Pošumaví
Internetový portál www.lode.cz
Firma Kinetic s.r.o. Prostějov, výrobce nejlepšího materiálu na bójky.

Alexandr Jegorov

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>