Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Mistrovství ČR tř. IMC, LIPNO Cere regata 2004, 02. ? 05. 09. 2004, CTL: 041327
 
      1. Místo konání a lodní třídy, Lipno ? Jachetní klub Černá v Pošumaví, Česká republika, Vypsané lodní třídy: IMC, Finn, Laser, Evropa, 470, Vypsané koeficient: 6 5 5 5 5

 
2. Pořadatel

ALT Laser, Jachetní klub Černá v Pošumaví, Yacht klub Cere

3. Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?
Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu , nebo plachtě.

4. Pravidla

Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2001-2004, Plachetních směrnic, Vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

5. Časový plán závodu

02.09.2004
19,00 ? 20,00hod -Registrace

03.09.2004
8,00 - 9,30 hod - Registrace
10,00 hod. - Slavnostní zahájení
12,00 hod. - Start 1. rozjížďky

04.09.2004
10,00 hod. - Start 1. rozjížďky 2. dne

05.09.2004
10,00 hod. - Start 1. rozjížďky 3. dne

Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.

MČR a Cere regata 2004 je vypsána na 9 rozjížděk.

6. Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.


7. Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

8. Přihlášky, registrace, startovné

Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r. 2004 s lékařskou prohlídkou
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1
Platný certifikát o proměření lodi
Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů.

Startovné:
IMC 700,- Kč
FINN, Laser, Evropa 500,- Kč
470 800,- Kč

Ve startovném je zahrnut poplatek za kempovné v areálu JK Černá v Pošumaví

9. Ubytování

V penzionech v Černé v Pošumaví a okolí

10. Ceny a kategorie

Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.


11. Bodovací systém

Bude použit nízko bodový systém podle pravidla A2.
Po odjeti 9 rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

12. Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

13. Odpovědnost a pojištění

Závodníci startují na MČR a Cere regatě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s touto regatou.

14. Organizační tým

Ředitel Jiří Bělunek
Předseda JK Černá RNDr. Alexandr Jegorov
Hlavní rozhodčí Karel Luksch
Předseda JURY Doc. Ing. Milan Chmelař CSc


15. Kontakt, informace

Tel. : 00420 608727370, E-mail : mbelunek@post.cz

Jiří Bělunek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>