Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


JUBILEJNÍ REGATA LIPNO 2003 -
 
      Jubilejní regata Lipno 2003 pořádaná ke 110letům jachtingu v Čechách/ ISAF World Ranking Event/ Datum: 4.-7.9.2003, Lodní třídy: Laser, Europe (M+W), Finn, 470 (M+W), Star, Tornado, Mistral (M+W), Cadet, 420, Vaurien, Fireball, Pirat, Open windsurfing classes.

 
POŘADATEL
Pořadatelem je Český svaz jachtingu.

LODNÍ TŘÍDY
Závod je určen pro lodní třídy:
- olympijské třídy: Laser, Evropa (M+Ž), Finn, 470 (M+Ž), Star, Tornádo, Mistral (M+Ž)
- Cadet, 420, Vaurien, Fireball, Pirat
- Windsurfing (RAC, OK)

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je Lipno, Černá v Pošumaví, Česká republika.
Umístění lodí na břehu:
- Jachklub Černá v Pošumaví / třídy Cadet, 420, Vaurien, Star
- Hotel Jestřábí / třídy WS, Tornado
- Kemp Jestřábí III/ Finn, Evropa, Laser, Fireball, 470, Pirát

Kancelář závodu bude umístěna:
- v Jachklubu Černá v Pošumaví/ pro třídy Cadet, 420, Vaurien, Star, Kajutové plachetnice, Café24
- v Hotelu Jestřábí/ pro ostatní třídy


PRAVIDLA
Závod bude řízen "Pravidly" jak je definování v Závodních pravidlech jachtingu.
Předpisy Národního svazu nebudou uplatněny .V případě konfliktu mezi jednotlivými jazyky, anglický text má přednost


KATEGORIE REKLAMY
Všechny lodě musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 - "Reklamní kodex".
Pokud loď nebo plovák zobrazuje reklamu, alespoň jeden závodník této lodě nebo plováku musí být držitelem Individuální reklamní licence podle bodu ISAF Reg.20.4.3 (pouze čeští závodníci).

Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.


ÚČAST
Závod je otevřený pro také závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 - "Kodex oprávnění".
Závodník musí splňovat věkové limity určené bodem 6.2 Soutěžního řádu ČSJ


PŘIHLÁŠKY
Kapitán lodě přihlásí loď k závodu vyplněním a zasláním formuláře Přihláška k závodu (v příloze) na adresu pořadatele nebo prostřednictvím webové stránky závodu. Vyplněná přihláška musí být přijata před 14.srpnem 2003. Pořadatel může tuto lhůtu prodloužit.

Pokud ke dni 14.srpna 2003 není přihlášeno v jednoposádkové lodní třídě alespoň 10 lodí nebo ve dvou nebo více-posádkové lodní třídě alespoň 6 lodí, vyhrazuje si pořadatel právo závod pro danou lodní třídu zrušit. Takové rozhodnutí bude zveřejněno na oficiálních webových stránkách závodu a bude oznámeno závodníkům dané třídy, kteří se přihlásili.

Lodím, které se přihlásily po 14.srpnu 2003 může být startovné zvýšeno (viz bod Startovné).

Seznam přihlášených lodí bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách závodu a je povinností závodníků si na tomto seznamu ověřit, zda jejich přihláška byla přijata.

STARTOVNÉ

Dvouposádkové lodě: 1500,-Kč/loď
Jednoposádkové lodě: 1000,-Kč/loď

Startovné lodě, která se pozdě přihlásila může být zvýšeno o 200,-Kč

Startovné musí být zaplaceno při registraci.
Závodníkům - držitelům Mládežnické závodní licence ČSJ přispěje pořadatel částkou 250,-Kč/osoba.
Startovné rovněž zahrnuje ubytování ve stanu, karavanu nebo autě v areálu YC Černá, areálu hotelu Jestřábí a kempu Jestřábí III.


REGISTRACE
Kapitán lodě musí vyplnit a odevzdat Registrační formulář v kanceláři závodu v době uvedené v sekci "Časový plán závodu".

Při registraci je závodník povinnen předložit následující dokumenty:
- Platnou závodní licenci Českého svazu jachtingu, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 21.1(b)(ii).
- Platný třídový certifikát.
- Individuální reklamní licenci dle bodu "Kategorie Reklamy" toho Vypsání závodu
- Potvrzení o platném pojištění odpovědnosti v souladu s bodem "Odpovědnost a pojištění" tohoto Vypsání závodu
Registrační formulář musí být podepsán kapitánem lodě. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.
- U závodníka mladšího 18 let musí být registrační formulář podepsán dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá odpovídá platným předpisům.


MĚŘENÍ
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Středa 3.září 2003
18:00 - 20:00 Registrace

Čtvrtek 4.září 2003
08:00 - 10:00 Registrace
10:30 Slavnostní zahájení
12:00 - 18:00 Rozjížďky
19:00 Zahajovací společenský večer, předání cen vítězům dne

Pátek 5. září 2003
10:00- 18:00 Rozjížďky
19:00 Společenský večer, předání cen vítězům dne

Sobota 6.září 2003
10:00- 18:00 Rozjížďky
19:00 Společenský večer, předání cen vítězům dne

Neděle 7.září 2003
10:00- 12:00 Rozjížďky
15:00 Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků
Poslední den závodu nebude žádná rozjížďka startována po 12:00.

PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.

ZÁVODNÍ PLOCHA
Závod se uskuteční ploše Lipna, a bude rozdělen na následující okruhy:
Okruh 1 pro třídy Cadet, Vaurien, 420, Fireball
Okruh 2 pro třídy WS, Mistral
Okruh 3 pro třídy Pirát, Evropa, 470
Okruh 4 pro třídy Finn, Laser
Okruh 5 pro třídy Tornado, Star
Okruh 6 pro Kajutové plachetnice

Umístění okruhů do závodních prostorů (A až F) podle jedntlivých závodních dnů bude upřesněno v Plachetních směrnicích

BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

PROTESTNÍ KOMISE
Pro tento závod bude jmenována Mezinárodní JURY v souladu s pravidlem 89(a) ZPJ. Rozhodnutí JURY bude konečné, jak je stanoveno v pravidle 70.4

CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí.

TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.

CONTACTS:
Organizing Authority:
Český svaz jachtingu (Czech Sailing Association)
Atletická 100/2, PS 40,
160 17 Praha 6 - Strahov,
Česká republika (the Czech republic)

Tel./fax: +420 2 20513656,
E-mail: csj@yachting.cz

Event WebPegs: www.yachting.cz/RegattaLipno
Accomodation

Entry fee also covers accommodation in a tent or a camping car in Cerna v Posumavi Yacht club or Camp site Jestrabi III

It is possible to arrange individual accommodation. Samples:
Hotel Racek +420 380 744 103
Hotel Jestřábí +420 380 744 103
Villa Bohemia +420 380 744 666


More information you may find at website of the town Cerna v Posumavi: http://www.cernavposumavi.cz/

or of the Sailing club Cerna v Posumavi : http://yccerna.yachting.cz/

CSJ

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>