Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
41.Beskydská regata, 18. ? 20. 07. 2003
 
      Místo konání a lodní třídy - Žermanice - Lučina, Jacht Club Frýdek ? Místek, Česká republika, vypsané lodní třídy: Finn, Laser, Evropa,Laser radiál, Optimist, vypsané koeficient: pro všechny lodní třídy 5, pořadatel: Jacht Club Frýdek - Místek podporován Moravskoslezským krajem

 
Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?
Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu , nebo plachtě.

Pravidla

Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2001-2004, plachetních směrnic,
Vypsání závodu, pravidel tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

Časový plán závodu

18.07.2003
8,00 - 9,30 hod. Registrace
10,00 hod. Slavnostní zahájení
12,00 hod. Start 1. Rozjížďky
19,00 hod Seznamovací večírek

19.07.2003
10,00 hod. Start 1. rozjížďky 2. dne
19,00 hod. Rozlučkový večírek

20.07.2003
10,00 hod. Start 1. rozjížďky 3. dne
Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.

41. Beskydská regata je vypsána na 9 rozjížděk.

Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.


Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

Přihlášky, registrace, startovné

Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r 2003 s lékařskou prohlídkou
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1
Platný certifikát o proměření lodi

Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.
Startovné: 300,- Kč

V ceně je účast v závodě, pobyt v areálu JC Frýdek ? Místek s možností kempování, tričko a účast na akcích spojených se závodem.

Ubytování

Možnost kempováni v JC Frýdek - Místek
V penzionech v Lučině a okolí

Ceny a kategorie

Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.


Bodovací systém

Bude použit nízkobodový systém podle pravidla A2.
Po odjeti 9 rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

Odpovědnost a pojištění

Závodníci startují na 41. Beskydské regatě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s 41. Beskydskou regatou.

Organizační tým

Ředitel: Břetislav Hrubý, tel. 602 733 352
Hlavní rozhodčí: Jiří Bělunek
Předseda JUY: Dr. Žv. Luboš Hofmann
Ubytovatel: Pavel Fikáček, tel. 777 811 151

Kontakt, informace

Tel. : 00420 608727370, E-mail : mbelunek@post.cz

Jiří Bělunek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>