Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Pohár Niké 2003 - vypsání závodu
 
      Mistrovství ČR 2003 v námořním jachtingu, offshore racing, CTL 031113, 27.09. ? 04.10. 2003. Vypsání závodu: vypsaný koeficient pro třídu ELAN 36 : 6 (Mistrovství ČR), pro OTEVŘENOU TŘÍDU : 3 ? (vytrvalostní závod).

 
Místo konání
Chorvatsko, výchozí přístav Marina Agana, Marina informace na
www.poharnike.cz

Pořadatel
Sdružení SaS ve spolupráci s Českým svazem jachtingu (ČSJ) a Českou asociací námořního jachtingu (ČANY) a YC Zadar ve spolupráci s Chorvatským svazem jachtingu.

Pravidla
Závod bude řízen podle:

Závodních pravidel jachtingu 2001-2004 (dále jen ZPJ)
Kodexu ISAF 2, 19 a 20
Soutěžního řádu ČSJ 2001-2004 (dále jen SŘ)
Vypsání závodu
Plachetních směrnic
Vyhlášek závodní komise (ZK), protestní komise (PK).

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty rozhoduje ten, který je v tomto výčtu uveden níže.

Kategorie reklamy
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? Reklamní kodex. Závod je zařazen do kategorie C.
Loď, která nese reklamu musí mít v posádce alespoň jednoho člena, který vlastní reklamní licenci ČSJ.
Po plachetnicích může být požadováno umístění bočních příďových čísel a reklamy sponzora v souladu s bodem 20.3.1(d) tohoto předpisu.

Lodě, lodní třídy, rozdělení do skupin

Závod je určen pro lodní třídy :
a) Elan 36 ? lodě jsou dodávány pořadatelem
b) Otevřená třída ? námořní lodě s max. délkou 41 stop

Závod je určen pro námořní plachetnice, které splňují podmínky pro povolení plavby v oblasti závodu. Lodě ve třídě Elan 36 budou hodnoceny samostaně dle absoulutního pořadí.

Pokud v některé skupině není přihlášeno alespoň 5 plachetnic, může pořadatel podle svého uvážení rozhodnout o zrušení závodu pro tuto lodní třídu.

Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? Kodex oprávnění. Závodníci mohou být muži i ženy všech věkových kategorií. Minimální věk závodníka je 8 let. Je-li některý závodník mladší jak 12 let, musí být v posádce minimálně dva dospělí závodníci.

Přihlášky a registrace

Kapitán si rezervuje loď (Elan 36) tím, že vyplnění registrační formulář uveřejněný na webových stránkách pořadatele www.poharnike.cz . Vytiskutý a podepsaný formulář odešle na adresu pořadatele a zaplatí zálohu ve výši minimálně 30.000,-- Kč. Kapitán lodě, která se chce účastnit závodu otevřené třídy zaplatí zálohu ve výši 20.000,-- Kč a vyplní registrační formulář z web. stránek pořadatele.

Posádka se přihlásí k závodu vyplněním přihlášky k závodu a její odevzdáním při registraci v místě konání závodu. Posádka musí předložit následující doklady :

-celá posádka předloží závodní licence s potvrzením o lékařské prohlídce
-kapitán předloží oprávnění k vedení plavidla a oprávnění radiotelefonisty

Svým podpisem na přihlášce kapitán přebírá odpovědnost za všechny členy posádky a stvrzuje, že posádka bude dodržovat ustanovení ZPJ a dalších platných dokumentů řídících tento závod.

Startovné

Startovné je stanoveno následovně :
a) Elan 36 -70.000,- Kč/loď
b) Otevřená třída - 20.000,- Kč/loď

Startovné musí být zaplaceno nejpozději do data splatnosti uvedené na faktuře. Ve startovném pro otevřenou třídu nejsou zahrnuty poplatky za kotvení v přístavech ani jiné místní poplatky. Poplatky za proměření lodě a účast na závěrečném rautu je v ceně startovného zahrnuta.

Povinná výbava, Bezpečnost plavby

Povinná výbava a bezpečnostní předpisy pro tento závod budou uvedeny v Plachetní směrnici.

Způsob hodnocení, počet rozjížděk

Závod bude hodnocen nízkobodovým systémem podle dodatku A ZPJ.
Pro určení pořadí v závodu otevřené lodní třídy je rozhodující korigovaný čas lodě upravený přiděleným koeficientem.
Závod je vypsán na 1 rozjížďku

Udělení titulů, ceny a medaile

Mistrovský titul, medaile a diplom ČSJ budou uděleny pouze v lodní třídě Elan 36. První tři místa v každé lodní třídě obdrží upomínkové věcné ceny dle možnosti pořadatele.

Časový rozvrh

Sobota - 27.9.2003

14.00 losování lodí, následuje převzetí lodí, po převzetí lodí mohou následovat seznamovací plavby. Nocuje se v místě konání.
15.00 měření lodí Otevřené třídy
15.00?19.00 registrace závodníků
19.00 zahajovací ceremoniál
20.00 setkání kapitánů se ZK

Neděle ? 28.9.2003
11.00 start závodu

Pondělí 29.9.2003 ? Čtvrtek 2.10.2003
závod

Pátek 3.10.2003
16.00 Slavnostní ukončení závodu s vyhlášením výsledků + raut.

Sobota 4.10.2003
Předání lodí.

Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou k dispozici na oficiální nástěnce před zahájením závodu. Návrh těchto Plachetních směrnic bude zveřejněn podle možností pořadatele na web. stránkách www.poharnike.cz .

Trasa závodu

Předpokládá se trasa závodu minimálně 250 NM na přímce, v náročnosti odpovídající kategorii Off-shore. Trasa bude upřesněna na základě povětrnostní situace.
Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav video nebo audio záznam bez povinnosti jakékoliv náhrady.

Odpovědnost

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na lodích, osobách a dalších věcech v prostoru závodu. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za materiální škodu,zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm. Každé lodi se doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti.

Funkcionáři závodu

Ředitel závodu -Dragan Penjalov
Hlavní rozhodčí - Martin Soušek ? 01/11/267
Rozhodčí - JUDr. Karel Soušek, Ing. Josef Juriga, Dragan Penjalov
Lékař - MUDr. Dušan Urgošík
Vedoucí ZS - Ing. Josef Juriga
Předseda PK
Garant ČSJ

Kontakt:

Sdružení ?SaS? (pořadatel)
Roztylské nám. 2619/46
141 00 Praha 4
tel. + fax : 272 768 274

Ing. Josef Juriga ? 606 654 456 - juriga@unicos.cz
Martin Soušek ? 603 445 829 - sousekm@mistral.cz

Martin Soušek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>