Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Mezinárodní Mistrovství České republiky 2003 v lodních třídách Laser a Evropa
 
      12. ? 15. 06. 2003 Místo konání a lodní třídy: Nové Mlýny ? Pavlov, Yacht Club Dyje Břeclav, Česká republika, Vypsané lodní třídy: Laser a Evropa, pořadatel: ALT Laser, ALT Evropa, YC Dyje Břeclav

 

Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?
Lodě, které nesou vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle individuálního Reklamního
licenčního systému, pokud byl zaveden jejich národním svazem. Po plachetnicích může
být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu na trupu , nebo plachtě.

Pravidla

Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2001-2004, Plachetních směrnic,
Vypsání závodu, pravidlami tříd a vyhláškami závodní komise a JURY.

Časový plán závodu

11.06.2003
16,00 - 20,00 hod Měření a registrace

12.06.2003
8,00 - 9,30 hod Měření a registrace
10,00 hod. Slavnostní zahájení
12,00 hod. Start 1. Rozjížďky

13.06.2003
10,00 hod. Start 1. rozjížďky 2. Dne

14.06.2003
10,00 hod. Start 1. rozjížďky 3. Dne

15.06.2003
10,00 hod. Start 1. rozjížďky 4. dne
Po 13,00 hod. nebude startována žádna rozjížďka.

Mezinárodní Mistrovství ČR je vypsáno na 12 rozjížděk.

Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21.
Věkové omezení: Závodníci musí v roce 2003 dovršit nejméně 12 let.

Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

Přihlášky, registrace, startovné

Při registraci závodník:
Vyplní přihlášku a zaplatí startovné
Předloží kmenový list ČSJ a závodnickou licenci pro r 2003 s lékařskou
prohlídkou
Předloží doklady podle ISAF předpisu 21.1
Platný certifikát o proměření lodi
Doklad o pojištění z odpovědnosti na minimální částku 5 000 000,- Kč
Licenci vlastní reklamy na lodi podle ISAF předpisu 20
Podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení základních pravidel
jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího a včetně 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou oso-
bou, která přebírá odpovědnost za závodníka Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že
plovatelnost lodí a záchranná vesty, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisů.

Startovné:
Dospělí a junioři 800,- Kč
Dorost 600,- Kč

V ceně je účast v závodě, pobyt v areálu YC Dyje Břeclav s možností kempování,tričko
a účast na akcích spojených se závodem.

Ubytování

Možnost kempováni v YC Dyje Břeclav
V penzionech a hotelích v Pavlově a okolí

Ceny a kategorie

Věcné ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí v každé LT.
Tituly, medaile a diplomy budou uděleny dle ČSJ pokud budou naplněny kategorie.

Bodovací systém

Bude použit nízkobodový systém podle pravidla A2.
Po odjeti 10 a více rozjížděk se škrtají 2 nejhorší rozjížďky.

Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo použít video, audio nebo jakýkoliv jiný záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

Odpovědnost a pojištění

Závodníci startují na Mezinárodním Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí. Organizátoři
nepřijmou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s
Mezinárodním Mistrovstvím ČR a to během MM ČR a nebo po MM ČR.

Organizační tým

Ředitel MM ČR: Jiří Bělunek
Hlavní rozhodčí: Mudr. Leopold Trdý
Předseda JURY: Doc. Ing. Milan Chmelař CSc.
President YC D Břeclav: Mvdr. Jiří Krabička

Kontakt, informace

Tel.: 00420 608727370, E-mail : mbelunek@post.cz

Jiří Bělunek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>