Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


3.LIPNO MARATHON 2003 a Pohár YC Lipno n/Vlt.
 
      Ve dnech 24.-25. Května pořádá YC CERE a YC Lipno n/Vlt. Jachtařskou ragatu kajutových plachetnic, CTL: 031305 a 031306, koeficient: Caf4P,Kaj3, (Caf4P), lodní třída: KAJ a Café.

 
Plachetnice splňující současně následující podmínky:

K lodi je vystaven platný ?technický průkaz plavidla? vydaný Plavební správou ČR. Za doklad ekvivalentní technickému průkazu plavidla je považován i platný doklad vydaný v zahraničí opravňující danou loď k plavbě v příslušné oblasti. U třídových lodí je za doklad ekvivalentní technickému průkazu plavidla považován i certifikát lodě vydaný příslušnou národní nebo mezinárodní asociací lodní třídy.

Mají nejméně jednu kajutu, která musí být pevnou a neodnímatelnou součástí konstrukce plavidla.

Kategorie:
Kategorie A ? lodě s koeficientem 0.841 a více
Kategorie B ? lodě s koeficientem do 0.840

Pokud se k závodu přihlásí loď, jejíž koeficient není znám, určí její koeficient pětičlenná komise složená ze dvou zástupců jmenovaných pořadatelem a tří vylosovaných kapitánů ostatních lodí přihlášených do závodu. Vycházet při tom bude z technických údajů uvedených v dokladech o plavidlu.

Závod bude řízen Závodními pravidly jachtingu 2001-2004 (ZPJ) a jejich Dodatky, Soutěžním řádem Českého svazu jachtingu, předpisy zúčastněných LT, plachetními směrnicemi a vyhláškami hlavního rozhodčího. Pro bodové hodnocení bude použit nízkobodový systém. Z hlediska reklamy platí omezení daná ZPJ.

Přihlášky
budou přijímány v prostoru Mariny Lipno v sobotu 24.5. 2003 od 8,00 do 9,00 hodin; nástup závodníků bude v 9,00 hodin.

Předpokládaný start
sobotní marathónské rozjížďky je v 10,00 hodin a bude proveden za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Jede se non-stop bez mezipřistání. V neděli jsou plánované 3 okruhové rozjížďky.

Posádka
Počet členů posádky je maximálně 6 osob. Všichni členové posádky musí mít platnou závodní licenci ČSJ a potvrzení o lékařské prohlídce ne starší než jeden rok.


Časový plán a dráhy:

Sobota 25. května 2003

Plánovaná trať pro kategorii A
Lipno n/Vlt. ? Frymburk ? Černá v Pošumaví ? Horní Planá ? Lipno n/Vlt.

Plánovaná trať pro kategorii B:
Lipno n/Vlt. ? Frymburk ? Černá v Pošumaví ? Lipno n/Vlt.
Start bude proveden v 10 h a je pro všechny kategorie společný.
Časový limit doplutí je 12 hodin po startu, tedy ve 22 hodin.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné zkrácení tratě, popř.časového limitu.


Neděle 25. května 2003 (pouze pro LT Café)

Předpokládaný start je v 9.30 h.

Plánovaná trať: start - 1 ? 2 ? 3 ? 1 ? 2 - cíl
Ubytování: je možné přímo v obci Lipno nad Vltavou, viz. příloha.


Startovné:

500.- Kč pro CTL 031305
800.- Kč pro CTL 031306

V ceně startovného je poplatek za jeřábování lodě (v pátek v době od 18,00 hod do 20,00 hodin) a účast posádky na sobotním rautu .

POZOR: pro večer je předepsán společenský úbor: p l a v k y !!!

Protestné: 1.000.- Kč ( v případě prohraného protestu se nevrací)

Vyhlášení výsledků:

Každá kategorie se vyhlašuje samostatně. Vyhlašují se výsledky jak absolutního pořadí tak handicapové výsledky. Celkovým vítězem Lipno Marathonu bude vyhlášena první loď v absolutním pořadí kategorie A, která jako první protne cílovou čáru sobotní marathonské rozjížďky.
První tři posádky celkového absolutního pořadí v obou kategoriích obdrží ceny.
Dále budou vyhlášeny výsledky v lodní třídě Café, pro které je tento závod započítáván do poháru ČR.

YC CERE a YC Lipno n/Vlt

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>