Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


REGATA O POHÁR MAGAZÍNU H2O v jachtingu 2003 1.ročník ASSET ? MAGAZÍN H2O CUP
 
      Vážení priatelia, rok 2003 je rok, ktorým začína druhá päťdesiatka slovenského jachtingu. Otvára sa tým obdobie pre ďalšie rozširovanie toho dobrého, čo v Slovenskom jachtingu má už svoju zabehnutú tradíciu. Súčasná doba dáva široké možnosti v rozširovaní medzinárodných aktivít.

 
V jachtárskych pretekoch na Slovensku sa pretekalo vo veľkom množstve rôznych lodných tried. Počnúc prvými Čajkami to boli triedy Pirát, O-jola, Mlok, Moth, Europa, Finn, Lietajúci Holanďan, 470, 420, Optimist, Laser a ďalšie. Mnohí naši pretekári mali možnosť pri rôznych príležitostiach jazdiť aj na ďalších typoch plachetníc.

Príležitosťou na vznik novej tradície na medzinárodnej úrovni plachtením pre väčšinu našich jachtárov v novej pretekárskej triede je REGATA O POHÁR MAGAZÍNU H2O v jachtingu 2003 1.ročník ASSET ? MAGAZÍN H2O CUP, ktorý sa bude konať v termíne 24. až 27.4.2003 na jazere LAGO DI GARDA v Taliansku.

Regata o Pohár Magazínu H2O sú medzinárodnými jachtárskymi pretekami v triede PROTAGONIST organizovanými jachtárskym klubom YC TATRAN Bratislava pod záštitou vodáckeho Magazínu H2O.

Prajeme všetkým účastníkom a najmä aktívnym pretekárom priaznivý vietor a mnoho šťastia na vode, ale i na súši. Organizátorom tohoto podujatia prajem, aby sa 1. ročník Regaty o Pohár vody stal úspešným vykročením do budovania novej jachtárskej tradície .


Teším sa na stretnutie s Vami pri vode.

Peter Šabo, Predseda SZJ


Rozpis regaty ASSET ? MAGAZÍN H2O CUP


Číslo TK:

Miesto konania:
LAGO di GARDA, Gargnano, Taliansko

Dátum:
24.4.-27.4. 2003

Vypisuje:
Slovenský Zväz Jachtingu

Usporiadateľ:
YACHT CLUB TATRAN Bratislava,
Circollo vela Gargnano-Taliansko

Funkcionári:

Riaditeľ: Ing. Martin Boroš,
Tajomík: Ing. Peter Baltazárovič
Tech. zabezpečenie: Mgr. Jozef Králik
Hl. rozhodca: Mgr. Stahl Jaroslav
Predseda Jury: MUDr. Vladimír Porubský + 1 SVK

Kontaktná adresa: Ing. Peter Baltazárovič tel./fax. 00421 2 5020 1139, e-mail: redakcia@h2o-magazine.sk

Triedy a koeficienty:

PROTAGONIST 7,5. one design ? K5 ? celkové poradie
Doporučené 4 - členné posádky. Plachetnice poskytuje organizátor pretekov a nájom hradí v plnej výške generálny sponzor.

Podmienky účasti:

Čitateľne a úplne vyplnené prihlášky sa môžu zaslať poštou na kontaktnú adresu, alebo sa prijímajú osobne najneskôr na kontaktnej adrese do termínu 12.00 hod. dňa 12. 4. 2003. Každý prihlásený kapitán si musí telefonicky preveriť či jeho prihláška zaslaná poštou prišla včas adresátovi. Každý prihlásený kapitán si dohodne s riaditeľom pretekov spôsob doručenia platby štartovného za celú posádku po potvrdení účasti. Nekompletná prihláška prípadne nekompletná úhrada štartovného do termínu 12.00 hod. dňa 12. 4. 2003 je dôvodom k neakceptovaniu prihlášky.

Všetci pretekári zo Slovenskej republiky musia predložiť RK registračný preukaz SZJ 2003 s potvrdením o platnej lekárskej prehliadke. Všetci zahraniční pretekári musia predložiť preukaz registrácie v Národnom jachtárskom zväze, ktorý je členom ISAF. Kapitán každej lode musí mať príslušné oprávnenie na vedenie plavidla.

Poplatky:

Štartovné za loď: 250,- EUR
Ubytovanie (3x): 85,- EUR/osoba
Strava ? (6x): 55,- EUR/osoba
Kaucia za loď: 400,- EUR

Organizátor si vyhradzuje možnosť obmedziť počet prihlásených posádok, podľa počtu poskytnutých lodí. Posádka odmietnutá pre nedostatok voľnej lode dostane štartovné späť.

Posádke, ktorá bez ospravedlnenia nepríde včas na miesto štartu, nebude vrátené štartovné.

Formát:

- Regata o Pohár Magazínu H2O je vypísaná na 5 rozjázd. Ak sa uskutočnia 4 a 5 rozjázd, najhoršie umiestnenie sa do celkového výsledku nezapočítava.

- RK môže uskutočniť viac rozjázd za sebou systémom ?non-stop?, čo oznámi v cieli predošlej rozjazdy vlajkou ?T?.
- Na vyhlásenie víťaza sa musí uskutočniť aspoň jedna platná rozjzda.
- Bodovanie bude nízkobodovým systémom podľa pravidiel PPJ - Dodatok A
- Ceny obdržia prvé tri lode celkového poradia


Časový program:

štvrtok 24.4. 2003
do 10.00 hod. Príjazd účastníkov do miesta konania pretekov
10.00 - 11.30 Dodatočná kontrola prihlášok, dokladov, uzávierka, porada kapitánov ? losovanie lodí
11.30 - 17.30 Prebratie lodí ? povinný tréning

štvrtok 24.4.2003
18.30 hod.
Slávnostné otvorenie 1.ročníka regaty o Pohár vody 2003, 2 x strava, nocľah

piatok 25.4.2003
8.00 Porada kapitánov
9.00 Štart prvej rozjazdy
Štarty ďalších rozjázd podľa rozhodnutia rozhodcovskej komisie, 2 x strava, nocľah

sobota 26.4.2003
8.00 Porada kapitánov
Štarty ďalších rozjázd podľa rozhodnutia rozhodcovskej komisie
16.00 ? 17.30 Odovzdávanie lodí
18.30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov, 2 x strava, nocľah

nedeľa 27.4.2003
9.00 hod Odjazd účastníkov

Pravidlá:

- Pretekárske pravidlá jachtingu PPJ 2001-2004,
- Rozpis Regata o Pohár vody H2O 2003
- Plachetné smernice Regaty o Pohár vody H2O 2003 - budú vyvesené na tabuli RK a budú odovzdané pre každú posádku pri 1. porade kapitánov
- Preteky sú zaradené do kategórie C podľa pravidla 20.3.2, (b) Dodatku 1
-
Zvláštne ustanovenia:

- Pretekári sa zúčastňujú Regaty o Pohár vody H2O 2003 na vlastné nebezpečie a usporiadateľ nepreberá zodpovednosť v prípade škody na živote, zdraví a majetku účastníkov.
- Odporúča sa uzavrieť príslušnú osobnú a materiálnu poistku predovšetkým poistenie na škodu spôsobenú druhým osobám.

Mgr. Stahl Jaroslav - prezident SZJ,Ing. Peter Šabo - Hlavný rozhodca

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>