Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Ohlédnutí za Pohárem Niké
 
      Je zvykem po uskutečněné akci bilancovat a hodnotit. Proto přinášíme něco málo hodnoceni z pohledu hlavního pořadatele, ing. J. Jurigy:

 
Především, než začnu hodnotit, chci poděkovat všem sponzorům. Zvláštní poděkování náleží pak společnosti BEMEX BOOT,(www.bemex.cz) která přispěla velmi hodnotnou první cenou a to zapůjčením 40 ti stopé plachetnice ze své kvalitní flotily na jeden týden v Chorvatsku vítězné posádce. Dalšími sponzory byli: firma SUUNTO, která poskytla hodnotné ceny ? kompasy a časopis Yachting Revue, která poskytla předplatné časopisu na jeden rok pro vítězné posádky v obou závodech. Mediálním partnerem závodu byl internetový časopis Ré-yachting magazine.

Na startu letošního ročníku se sešlo celkem 29 lodí, z toho 28 českých, 1 slovinská. Doprovodná plavidla byla čtyři a redakční motorový člun BWM 670 společnosti Ré-yachting magazine. Pro případ potřeby byly již tradičně zajištěny záchranné lodě s jednotlivými kapitanáty, chorvatskou společností Plovput a rovněž Chorvatskou armádou. Kromě toho byla zajištěna komunikace mezi pořadatelem a obsluhou majáku Palagruža.

Trasa a průběh závodu:

Start hlavního závodu proběhl v prostoru u ostrova Mišnjak, směrem proti větru k boji u Sukošanu. Start ve 12.15, proběhl hned napoprvé regulérně, za kontroly lodě rozhodčích a člunu Réčka. Na prvním kontrolním bodě ? bóji u Sukošanu obeplouvanou pravobokem byla první loď č. 19, poslední tudy proplula loď č. 29 ve 13,04 za asistence lodě závodní komise a motoráku Réčka. Tou dobou se zdálo, že se vítr utišuje a lodě se Pašmanským kanálem ke kolem Biogradu plížily se sotva napjatými spinakry. Druhý kontrolní bod byl ostrov Žirje. Objížděl se pravobokem a první zde byla opět loď č. 19 v 18,30. Tou dobou už ovšem bylo jasné, že posádky čeká tvrdá noc. Jako první odstupuje loď č. 29. U třetího kontrolního bodu ? bráně u Biševa mezi lodí a majákem je opět první devatenáctka v 0:39. Jako poslední zde projela ve 3:47 loď č. 20. Loď č. 26 tady nestihla limit a odstupuje ze závodu. Loď č. 6 utrhla lanko řízení, posádka se na motor a kormidlováním pomocí kleští vrací do bezpečí přístavu Komiža. Ke svému neprospěchu nepodala následně žádost o nápravu. Dvě další lodě hlásí v těžkých podmínkách roztržené plachty. Z doprovodných lodí je jim předána plachta náhradní. Tady se nejedná o porušení ZPJ ani PS. Kontrolu zde prováděla loď rozhodčích, kteří si tak jaksepatří vychutnali šestihodinovou bouřlivou ?noční? u majáku.

Čtvrtý kontrolní bod ? Palagruža ? hlásí první lodě v 6:00. Opět se jako první objevila loď č. 19, druhá bylo č. 17. Poslední průjezd lodi je v 9:45. Hlášení z majáku byly pouze kontrolní. Loď ?Doktor? tou dobou nebyla v určeném prostoru a nereagovala ani na radiové výzvy. Později byla objevena zakotvená v Komiži na Visu.

Pátý kontrolní kontrolní bod byl totožný s bodem 3. První sem dorazila tentokrát sedmnáctka následovaná těsně devatenáctkou. Další lodě hlásí odstoupení ze závodu pro těžké podmínky na základě výzvy pořadatele. Jsou to lodě č. 2,8,25,26,28,4,27,10,5. V konečné klasifikaci jsou hodnoceny jako DNF. V této době byla na lodi rozhodčích naměřena maximální síla větru 41,8 uzlů. Po třech hodinách vítr slábne na 24 uzlů. Vlny však zůstávají. Rozhodnutí kapitánů odstoupivších lodí považuji za projev správného vyhodnocení situace, vlastních schopností a možností se zřetelem na omezení rizik.

Šestý kontrolní bod byl cíl u ostrova Maslinovnik před Primoštenem. Jako první se po třicetisedmihodinovém maratonu do cíle dostala loď č.19 následovaná o neuvěřitelnou (po 250Nm!) minutu později lodí č. 17. Třetí doplouvá s tříhodinovým zpožděním loď č. 16. Hlavní rozhodčí Martin Soušek se tou dobou rozhoduje a vydává vyhlášku č. 3: cílový limit nebude počítán od první lodě ale jako u všech kontrolních bodů od třetí. Cílová čára byla zrušena po projetí poslední lodě v 8:18, deset minut po limitu. V cíli již byl opět lodi rozhodčích nápomocen člun Réčka se silnou svítilnou.

Závěrem trochu statistik: trasa závodu měřila 250Nm, čas vítězné lodi je 37 hodin, průměrná rychlost 6,76 uzle. Vítr po dobu závodu se pohyboval od 1 do 8°Bft, avšak většinou převažovala rychlost větru kolem 25 uzlů.
Protesty:
1) Protest PK na loď CEZ 24 pro porušení pravidla 28.1 - dráha, protest po
výslechu kapitána zamítnut.

2) Žádost o nápravu CZE 7 - vada na pořadatelem dodané lodi - prasklý přední vant = přiznáno 5. místo, dle posledního zaznamenaného průjezdu na kontrolním bodu č. 5.

3) Žádost o nápravu CZE 21 - přetržení plachty nad refem ? loď řádně proplula 5.kontrolním bodem, ale nemohla v sílícím větru pokračovat bez hlavní plachty. Pokusila se asi 45 minut stoupat proti větru do cíle ale pak byla nucena se vrátit do Komiže. Přiznáno 16. místo. Při poškození plachty pod refem by loď mohla pokračovat normálně v plavbě.

Podle předpovědi počasí měla v průběhu týdne konání závodu foukat Bora s postupným slábnutím a přechodem na slabé Jugo. Z toho je zřejmé, že bohužel plány a představy jsou věc jedna, realita druhá. Vzhledem k této předpovědi jsem upustil od původně naplánované trasy přes Molat a trať zkrátil, abychom závod vůbec odjeli. Ve skutečnosti pak foukalo poněkud víc a hlavně se prognózovaná změna přechodu front opozdila. Důsledkem bylo nakonec to, že všichni byli moc rychlí a po závodě bylo již v úterý. Předčasným příjezdem do maríny vznikly problémy s kotvením tolika lodí, které bylo v maríně objednáno až na čtvrtek. Druhý závod, SaS Cup se odjel až ve čtvrtek, kdy se sjely dohromady všechny lodě do té doby roztroušené od Splitu přes Komižu, Trogir a Primošten. SaS Cup se nakonec odjel, i když opět za trochu nezvyklých okolností, když tou dobou nedaleko trasy závodu probíhalo cvičení Chorvatského námořnictva.

Pozn. redakce:

Krátký film, který připravila TV POLAR o Poháru Niké 2002 se bude vysílat dne 9.11. na programu ČT2 během 1.přestávky přímého přenosu hokejového utkání ČR-Finsko, cca kolem 18.hod.

ing. J.Juriga

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>