Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Audi SANY CUP 2002
 
      ČTK:404, miesto konania: Chorvátsko, Hramina, dátum: 13. -17. október 2002, preteky vypisuje: Slovenský Zväz Jachtingu usporiadateľ: ALT SANY, preteková komisia: garant pretekov: Jaroslav Marynčák, riaditeľ pretekov: Miloš Kotlárik, hlavný rozhodca: Dragan Penjalov, členovia rozhodcovskej komisie: protestná komisia

 
Kontaktné adresy:
Slovenská asociácia námorného jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel, fax: (+421 2) 42942906
e-mail: mail@sany.sk
Miloš Kotlárik, Drieňová 11, 821 02 Bratislava, tel. (+421) 903458502
e-mail: milos.kotlarik@pobox.sk

Triedy:
1. Racer
2. Cruiser.
Minimálny počet štartujúcich lodí v každej triede je 5.

Koeficient pretekov:
7

Štartovné poplatky:
15,-EUR za pretekára (poplatok za súhlas HJS, kapitanátu a náklady spolupracujúceho chorvátskeho klubu).

Ostatné poplatky:
250,- EUR za loď (prístavné poplatky za 5 dní, ceny pre víťazov, rozhodcovia, doprovodné lode, premeranie pre handicapové hodnotenie, lekár, potápač) a 45,-EUR za osobu (2x slávnostná večera, tričko s logom preteku).

Podmienky účasti:
Čitateľne a úplne vyplnená prihláška k pretekom podpísaná kapitánom, s uvedením mien a registračných čísiel posádky, prípadne náhradníkov. Štartovné a ostatné poplatky musia byť uhradené do 08.09.2002, po tomto termíne bude prijatá prihláška za zvýšený poplatok 100,-EUR. Členovia posádok zo SR, musia byť registrovanými členmi SZJ, zahraniční účastníci registrovaní národným jachtárskym zväzom.

Pravidlá:
Preteká sa podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2001-2004, Súťažného poriadku SZJ 2000, Rozpisu pretekov, Propozícií MMSR 2002, ŠPS, vyhlášok usporiadateľa a RK. Použije sa nízkobodový systém podľa Dodatku A PPJ a "Zadarský handicap". Špeciálne plachetné smernice obdrží každý kapitán pri registrácii.

Časový rozvrh
Nedeľa 13. október 2002
10 00 až 18 00 registrácia lodí (vrátane merania) a pretekárov.
20 00 slávnostné otvorenie a spoločná večera v maríne
Pondelok 14.október 2002
07 30 až 08 00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
po 09 00 štart rozjazdy.
Utorok 15. október 2002
07 30 až 08 00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
po 09 00 štart rozjazdy.
Streda 16. október 2002
07 30 až 08 00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
po 09 00 štart rozjazdy
Štvrtok 17. október 2002
07 30 až 08 00 porada kapitánov a rozhodcovskej komisie
po 09 00 štart rozjazdy
Posledný možný štart rozjazdy 14 00.
20 00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a slávnostná večera

Rozjazdy:
Na vyhodnotenie stačí ak sa uskutoční 1 rozjazda. Ak sa uskutočnia všetky 4, najhoršie umiestnenie v rozjazde sa do celkového poradia nezapočíta. Pre preteky bude vytýčených niekoľko typov tratí (v dĺžkach od 8 do25 NM). Každá bude označená číslom a príslušnou číselnou vlajkou vlajkového kódu. Pre každý deň bude určený typ trate na rannej porade kapitánov a rozhodcovskej komisie. Hlavný rozhodca má právo ešte dodatočne zmeniť typ trate do 15 minút pred výzvou vyvesením príslušnej číselnej vlajky na rozhodcovskej lodi.

Ceny:
Víťazná posádka podľa Zadarského handicapu v každej kategórii získa titul Medzinárodného majstra Slovenska v triede námorných plachetníc pre rok 2002, prvé 3 posádky získajú poháre a prvé 3 posádky z pretekárov so slovenskou štátnou príslušnosťou medaily. Víťazná posádka kategórie Cruiser získa peňažnú prémiu (100 000,- Sk). Okrem toho, budú ešte vyhodnotené v kategórii Cruiser skupiny: Elan 333, Elan 431 a Open.

Reklama:
Preteky sú zaradené do kategórie C podľa Dodatku 1 PPJ 2001 - 2004. Usporiadateľ požaduje umiestnenie reklamy na štartujúcich lodiach podľa čl. 20.3, bod 20.3.1. ods. (d)(i), Dodatku 1.

Zvláštne ustanovenia:
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nepreberá zodpovednosť v prípade škody na živote, zdraví a majetku účastníkov. Odporúča sa uzavrieť príslušnú osobnú, alebo materiálovú poistku.
Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má RK právo vylúčiť pretekára z účasti na MMSR 2002 bez nároku na akúkoľvek náhradu podľa pravidla 69 PPJ 2001-2004.

SANY

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>