Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Plavby


Úřady nevidí smysl výstavby labské vodní cesty
 
      Ekonomický ani ekologický smysl výstavby labské vodní cesty, jak ji na německém území prosazuje berlínské ministerstvo dopravy, nevidí Spolkový úřad pro životní prostředí.

 
Úřad, který si nechal vypracovat expertízu, k tomuto výsledku dospívá podle nejnovějšího vydání časopisu Der Spiegel. V případě jednoduchých stavebních úprav nebo dokonce výstavby plavební cesty severně od Magdeburku by údajně došlo k "narušení ekologických cílů", které by se nedaly jinými opatřeními vyrovnat. Navíc výstavba cesty v tomto úseku nemá hospodářský smysl, neboť existují alternativní cesty v podobě plavebních kanálů na severu Německa.

Ekonomický smysl nemá podle studie ani výstavba jižně od Magdeburku. Malý hospodářský užitek by údajně výrazně překročily náklady na stavební opatření. Spolkové ministerstvo dopravy v Berlíně před měsícem informovalo, že přes odpor ochránců životního prostředí a některé protichůdné informace o pozastavení prostředků na výstavbu labské plavební cesty na německém území hodlá německá vláda pokračovat ve vytváření podmínek pro lodní dopravu.

"V rozpočtu je připraveno 5,1 miliónu eur, které budou investovány v roce 2002," konstatoval náměstek ministra dopravy Ralf Nagel. Do roku 2008 počítá spolkový kabinet s investicemi 255 miliónů eur do budování labské plavební cesty. Na zlepšování splavnosti Labe mají tradičně zájem čeští přepravci. Na rozdíl od značně kanalizovaného toku v Čechách si však řeka na německém území uchovává převážně přírodní ráz s poříčními nivami, protože pro německé přepravce nemá Labe tak velký význam. Na německém území také bývá po značnou část roku nesplavné kvůli nízkému stavu vody. Stavební úpravy v Německu neznamenají "kanalizaci" řeky, upozornil Nagel. Nezvýší ani nebezpečí záplav, neprohloubí erozi a neohrozí říční nivy.

Ekologicky přijatelná plavba podle německé vlády naopak bude v budoucnu příznivá svými náklady, odlehčí přepravě po silnicích a přinese nová pracovní místa. Německá spolková země Sasko, která sousedí se severozápadními Čechami, se postavila i proti výstavbě zdymadel na českém úseku Labe. Zemský ministr ekologie Steffen Flath nedávno zaslal dopis komisařce Evropské unie pro životní prostředí Margot Wallströmové, kterou žádá, aby společenství vynakládalo prostředky na přizpůsobení plavidel nynějšímu stavu toku a nikoli na výstavbu nových vodních děl. Klíč k rozvoji lodní dopravy nespočívá podle Saska v dalším zlepšování splavnosti řeky. Cestou budoucnosti je prý uzpůsobení lodí dané situaci na řece.

ČTK

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>