Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Plavby
Sraz dálkových plavců ? Memoriál Dr. Jiřího Steffala ? 2000
 
      
Od konce šedesátých let je každoročně pořádán v říjnu ?Sraz dálkových plavců?,
hvězdicová a cílová plavba ? setkání vodních motoristů, členů Českého svazu vodních motoristů a jeho hostů. V podstatě na konci hlavní sezóny se setkávají vodní motoristé z celých Čech na tradičním místě, na pláži na Strnadech pod vodním dílem Vrané nad Vltavou, v říčním kilometru 69,5 na levém břehu.

 
Tento sraz měl vždy společenský charakter, vodní motoristé se setkávali a byli informováni, případně se přihlašovali na zimní akce Českého svazu vodního motorismu. Ti, co nemohli připlout vlastní lodí, přijeli po silnici. Za minulého režimu se zde konaly bursy nedostatkového lodního materiálu a plavebních příruček včetně map. Jeho pořadatelem byl od roku 1968 Český svaz vodního motorismu, který však byl v roce 1974 nuceně federalizován v rámci normalizace, čímž přestal de facto existovat. Pořádání až do roku 1990 převzal Kruh zahraničních plaveb při TJ Konstruktiva ve spolupráci s pražským svazem vodního motorismu, po obnovení činnosti Českého svazu vodního motorismu po revoluci se tento subjekt v roce 1990 znovu ujímá jeho pořádání.
Hlavním organizátorem tohoto srazu byl až do své smrti na počátku roku 1997 Dr. Jiří Steffal, první předseda Českého svazu vodního motorismu od roku 1968 do roku 1974. Od roku 1973 až do obnovení činnosti Českého svazu byl vedoucím Kruhu zahraničních plaveb a má nehynoucí zásluhy o rozvoj vodního motorismu v Čechách a jeho přežití po vydání neblaze proslulé vyhlášky 82/1976 Sb., která měla za cíl skoncovat s vodním motorismem jako jedním z buržoazních sportů v tehdejší ČSR. Po jeho smrti na počátku roku 1997 byl ?Sraz dálkových plavců? nazván Memoriálem Dr. Steffala.
Tradičně byl pořádán první sobotu v říjnu, avšak v posledních letech musel být často posunován na pozdější termín v důsledku odstávek plavebních komor na Vltavské vodní cestě, které se začaly vědomě a pravděpodobně záměrně v délce tři až čtyři týdny uskutečňovat v plné plavební sezóně. V této době ( od poloviny září do poloviny října) je ve Vltavě a Labi dostatek vody a plavba na obou řekách může být bez omezení. Odstávkou lze znemožnit plavbu všem a lobovat tak ve prospěch silniční kamionové dopravy.
Letošního srazu, který se konal v sobotu 21. října za krásného počasí, se zúčastnilo celkem 47 posádek lodí, převážně kajutových. Vložené soutěže v hodu lanem na cíl na břehu se zúčastnilo 49 plavců, z toho 6 v kategorii mládeže.

Ing. Jiří Svoboda

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>