Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Plavby
Sdílíme vodní hladinu: všechno je o rychlosti
 
      Pokud jde o to, jak se všichni srovnáme na/pod vodě(ou) je tím rozhodujícím faktorem rychlost, kterou se pohybujeme.

 
Potýkáme se s tím na vodě všichni. Rybáři, potápěči, loďaři na motorácích nebo plachetnicích, výletníci na pramičkách, kapitáni parníků i trénující veslaři. Je nás na našich (samozřejmě obecně toto neplatí pouze u nás) nepříliš rozlehlých vodních plochách někdy plno. Na toto téma se také často a vzrušeně vedou diskuze. Vypozoroval jsem, že každý z nás má naprosto přesnou představu o tom, jak by se na vodě měli chovat všichni ostatní.
V zásadě ale jde vždy o to, že pro jachtaře budou motoráky moc rychlé, stejně jako pro kapitány motorových člunů budou nepřiměřeně rychle jezdit třeba vodní skútry a rybářům budou vadit i plachetnice. Rychlost je totiž relativní. Co se pro jednoho jeví jako velmi přiměřené, druzí mohou vnímat jako zcela nepřiměřené.
Státní plavební správa vydala letos kodex pravidel založený na ustanoveních Plavebního řádu, který naleznete dále. Dodávám, že je na každém z nás, aby si v těchto pravidlech našel svou pozici na vodě a naučil se respektovat ostatní skupiny, které si vodu chtějí také užít podle svého a to nejen v Praze.

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

1. Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející
plavidla či trénující skupiny abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný
na vodní cestě (ŘPB Čl. 1.04). V době konání kanoistických a veslařských závodů
plujeme pomalu u pravého břehu.
2. Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdálenost a neměníme
náhle směr plavby. Při otáčení s motorovým člunem snížíme rychlost (ŘPB Čl. 6.03,
6.03a).
3. Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně
kanoe, kajaku či veslice (ŘPB Čl. 6.03a).
4. S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme středem řeky. Vyšší rychlostí
lze plout jen za předpokladu, že nezpůsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme
první bod tohoto Desatera (ŘPB Čl. 6.20).
5. Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout vedle sebe, jen pokud je
k tomu dostatečný prostor. Pro míjení s motorovým plavidlem ponecháváme volný
střed řeky (ŘPB Čl. 6.17).
6. Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci před veslicí (ŘPB Čl. 1.09).
7. Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny znakem A1Zákaz
proplutí, nevplouváme do tohoto prostoru ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic
neděje.
8. Netrénujeme ve Smíchovském přístavu (vyhláška č. 222/1995 Sb., x 24).
9. V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané osvětlení (ŘPB Čl. 3.01
a 3.13).
10. Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytneme mu pomoc (ŘPB
Čl. 1.16).
ŘPB - Řád plavební bezpečnosti, vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje
pravidla bezpečnosti a zachování pořádku na vodních cestách ČR.

redakce a SPS

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>