Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Chorvatské kapitánské průkazy naposledy.
 
      V těchto dnech, před nadcházející sezónou, se opět rozpoutala velmi živá diskuze ohledně platnosti jednotlivých kapitánských průkazů. Jedná se o velmi důležitou věc: každý z nás přece chce mít platný průkaz pro danou oblast plavby. K tomuto tématu se také váže následující příspěvek, který jsme obdrželi na e-mailovou adresu naší redakce.

 
Po několik let se vedou veřejně i v zákulisí zcela zbytečné polemiky o rozsahu platnosti průkazů , jejichž získání zprostředkují některé české subjekty na kapitanátech v Chorvatsku. Jedná se o ?Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice? vydané podle vyhlášky chorvatského ministerstva námořnictví, dopravy a spojů ?Pravilnika o brodicama? NN br.81/94 ve znění NN br.77/01. Citovaná vyhláška stanoví rozsah své působnosti ve článku 1. odstavec 1. a 2. zcela jednoznačně a to na lodě registrované v chorvatském námořním rejstříku a plující ve vnitřních mořských vodách a teritoriálních vodách Chorvatské republiky.

Je nepochybné, že předmětný průkaz lze z rozličných důvodů získat podstatně snáze nežli průkazy MDS ČR. Jinak by o ně nebyl takový zájem. Dovedu to pochopit. I já si myslím, že některé části našich současných předpisů a administrativních postupů upravujících přiznávání kvalifikace jachetních kapitánů jsou zbytečně komplikované. Bylo by dobré systém poněkud zracionalizovat. Obě naše organizace námořních jachtařů ? ČANY i ANJ na tomto poli ve vzácné shodě vedou intenzívní dialog s Námořním úřadem MDS ČR.

Kdykoli někdo upozorní na skutečný rozsah platnosti tohoto typu chorvatských průkazů, postižení poskytovatelé těchto služeb a občas i někteří jejich zákazníci spustí pokřik, ve kterém se nedostatek argumentů nahrazuje hulvátstvím. Důvod je prostý. Jedni nechtějí být usvědčeni z klamání svých zákazníků, druzí si jen neradi přiznávají, že možná investovali na nepravém místě. Je pod moji úroveň zdvihnout takto hozenou rukavici. Postrádám k tomu potřebný nedostatek slušného vychování.

Doporučuji všem, kdo si myslí, že by k tomu měli co říci, aby si přečetli předmětnou vyhlášku. Pro ty, kteří nechtějí číst vyhlášky, přikládám faksimile nedávné zcela jasné odpovědi chorvatského Námořního úřadu jednomu z postižených, který soukromě zapátral na místech jedině povolaných po skutečné platnosti svého dokladu. Připojuji český překlad, pokud někomu není chorvatština dostatečně srozumitelná. ?Potrefeným? tak už nezbývá než neochvějně volat: ?A přece se točí!?. Jen s malou odchylkou. Galileo měl totiž - na rozdíl od nich - pravdu.

Jestliže se někdo rozhodne získat chorvatský průkaz dle citované vyhlášky NN br.81/94, je to jeho svobodná vůle. Má ale právo být pravdivě, srozumitelně a předem informován o tom, k čemu ho takový průkaz skutečně opravňuje ? a to se neděje. Na závěr jen tolik ? samotný průkaz, ať už jakýkoli, ještě z nikoho námořníka a kapitána neudělá. Je veliký rozdíl mezi vlastnictvím nějakého oprávnění a schopností skutečně loď na moři bezpečně ovládat. Na tom se snad shodneme všichni.

Přeji do budoucna všem vždy aspoň stopu vody pod kýlem.

MUDr. Igor Piňos Csc.

Následuje překlad oficiálního vyjádření Chorvatského ministerstva v teto veci:

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministerstvo Pomorstva, Prometa i Veza
Uprava Pomorstva
10000 Zagreb, Prisavlje 14
tel: 01 61 69 111, fax: 01 61 95 956
Zagreb, 22. ledna 2002

Věc: ?Uvjerenje za voditelja brodice?

Vážený pane???..

Váš dopis ze dne 4.ledna roku 2002.

K Vašemu dotazu jestli ?Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice?, které jste získal po složení zkoušky v Rogoznici, je platné na všech mořích a oceánech odpovídám Vám následující:

Podle článku 1. odstavec 1. a 2. ?Pravilnika o brodicama (Narodne novine, br.81/94 a 77/01)? osoba, která získala ?Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice? je oprávněna řídit člun, který se plaví ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Z toho vyplývá upozornění, že předmětné ?Uvjerenije? není mezinárodní a není platné na zbývající moře a oceány. Nicméně, podle našich poznatků některé středomořské státy uznávají naše ?Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice? přesto, že Chorvatská republika s nimi neuzavřela dohodu o vzájemném uznávání takových oprávnění.

S úctou


NÁMĚSTEK MINISTRA

Kap. Rino Petrič
Kulaté razítko


Scan faximilie originálu:


<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>