Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Poradenství k chorvatskému DPH na Boot Düsseldorf
 
      Na nadcházejícím ročníku veletrhu Boot Düsseldorf bude společnost SeaHelp opět přítomna. Jedním z hlavních předpokládaných témat tohoto ročníku veletrhu se jistě stane definitivní vstup Chorvatska do EU a s tím spojené starosti majitelů lodí s vyrovnáním DPH a cla.

 
Na náš stánek v hale 11 č. H 13.2. proto zveme všechny, pro něž je nadcházející definitivní vstup Chorvatska do EU horkým tématem. Jak známo, chorvatská vláda a parlament schválili vyjímečné snížení dovozní DPH na lodě z 25% na 5% a rovněž oba úřady stanovily clo na 1,7, resp. 2,7%. Toto mimořádné opatření je však časově omezené na období do 31.5.2013. V těchto dnech rovněž očekáváme od chorvatských úřadů uveřejnění prováděcích předpisů, na které již od 18. prosince, na kdy bylo původně ohlášeno jejich vydání, všichni dosud marně čekáme. Do těchto chvil máme zatím alespoň slušnou rámcovou představu o procedurách, které budou buď majitelé nebo zplnomocněné osoby podstoupit, aby vyhověly všem požadavkům.
Vzhledem ke komplikovanosti s vyřizováním této záležitosti, které z našich dosavadních informací vyplývají a se kterými se můžete blíže seznámit i na stránkách www.sea-help.eu/cz/HR-import, rozhodl se SeaHelp využít svých nadstandardních vazeb na chorvatské úřady a s využitím své chorvatské firmy se sídlem v Punat nabídnout majitelům dotčených lodí svou pomoc. V současné době probíhají intenzivní jednání mezi spolupracovníky SeaHelp a chorvatskými úřady, právě jako s příslušnou Evropskou komisí.
Majitele lodí, bez ohledu na členství v SeaHelp, kteří stojí před řešením tohoto problému vyzýváme k nezávaznému zaslání kopií dokladů o registraci a pojistky lodě na adresu office-ost@sea-help.eu. Jakmile budou známy zmíněné prováděcí předpisy, budou tyto zpracovány podle pořadí, ve kterém došly a každý obdrží od SeaHelp individuální nabídku na vyřízení tohoto martýria a na základě toho se bude moci rozhodnout, zda ji využije. Doklady bude samozřejmě možno předat i osobně na veletrhu v Düsseldorfu, kde Vám rovněž poskytneme (od 23.do 27.1. i v češtině) nejnovější informace o vývoji v této věci.

SeaHelp

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>