Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Do Chorvatska s vlastní lodí
 
      19. června ? Praha - Chorvatské turistické sdružení nám poskytlo aktuální informace, jak správně postupovat, chcete-li strávit dovolenou u Jadranu s vlastním člunem nebo plachetnicí.

 
Velitel plavidla, které bylo do Chorvatska dovezeno po souši nebo je v úschově v přístavu či na jiném povoleném místě, je povinen před vyplutím obstarat nálepku a ověřit seznam posádky na kapitanátu/lodním úřadu.

Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m anebo větší, jako i plavidlo délky menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW anebo větší.

Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak, sandolina, pedalina a pod.).
Nálepku nemusí mít plavidlo, jestli se nachází odstavené v přístavu anebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice.

Pomocné loďky, jako i jet-ski, podléhají stejným předpisům, s ohledem na obdržení nálepky.
Plavidlo musí být označeno nálepkou na viditelném místě a její platnost je rok ode dne vydání.
Ústřižek nálepky se musí nalepit na seznam osob - posádky.


Co se týká Osvědčení o způsobilosti k řízení plavidla (řidičák), ten musí mít každý, kdo řídí plavidlo, které má motor bez ohledu na délku plavidla nebo sílu motoru.


Poplatek za čluny

Délka člunu / Cena v kunách
do 2,5 m délky s pohonným zařízením o výkonu přes 5 kW / 140
od 2,5 do 4 m délky / 210
od 4 do 5 m délky / 280
od 5 do 6 m délky / 350
od 5 do 6 m délky / 350
od 5 do 7 m délky / 525
od 7 do 8 m délky / 630
od 8 do 9 m délky / 735
od 9 do 10 m délky / 840
od 10 do 11 m délky / 945
od 11 do 12 m délk / 1050


Poplatek za jachty

Délka jachty / Cena v kunách
od 12 do 15 m délky / 1225
od 15 do 20 m délky / 1440
od 20 do 30 m délky / 1575
přes 30 m délky / 1750



Chorvatské turistické sdružení

Natali Munitić

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>