Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Osobní data na stránkách SPS
 
      21. března - Na podnět našeho čtenáře, který poukazuje na zveřejňování osobních dat na stránkách SPS, jsme oslovili ředitelství Státní plavební správy a požádali je o oficiální stanovisko.

 
Příspěvěk na Fóru ze dne 13.2.2006

vaše osobní data 13.2.2006 Dámy a pánové, víte že na webu SPS jsou uveřejněna vaše osobní data? Zadáte pouze číslo vaší lodě a máte pomalu i míru kolem hlavy? Nepamatuji se, že bych dal SPS k tomuto jakýkoliv souhlas. Pokud ano , pak se předem omlouvám.
Je to dost nebezpečné , nevím zda dokonce protizákoné. Každý ?jouda? si zjistí ,kde bydlíte včetně třeba odpůrců plavby a o malér je postaráno. To nemluvím o zlodějích , kterým je jasné, že když plujete na vodě nemůžete být současně na adrese bydliště.

Mějte se a bděte.
Jirka

Stanovisko SPS ze dne 17.3.2006

Plavební rejstřík na webu, uvádění adresy

K Vašemu dotazu zaslanému elektronickou poštou sdělujeme následující.

1. Státní plavební správa vykonává státní správu a státní dozor ve vnitrozemské plavbě podle ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, jakož i zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a jejich prováděcích předpisů.

2. Podle zákona č. 114/1995 Sb., Státní plavební správa vede plavební rejstřík České republiky a zapisuje do něj plavidla, která podle zákona podléhají evidenci.

3. Podle zákona č. 114/1995 Sb., § 14, odst. 2) je plavební rejstřík veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje o plavidle:
vlastník,
provozovatel,
poznávací znaky,
druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
zřízení zástavního práva na plavidle,
datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

4. Tyto informace je Státní plavební správa povinna zveřejnit v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup (internet) a to podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 3). Pro ilustraci uvádíme, že obdobou plavebního rejstříku je např. katastr nemovitostí, rovněž přístupný na internetu.

Ředitel Ing. Luděk C i d l i n a, v. r.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>