Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Rekreační plavba na Vltavě zřejmě bude v omezeném rozsahu - tisková zpráva MD
 
      29. července - Ministerstvo dopravy navrhlo vyloučení určité skupiny plavidel z vltavské vodní kaskády.

 
Ministerstvo životního prostředí však trvá na omezení provozu plavidel v horní části Slap a na Orlíku do rychlosti 25 km/h. Takový je závěr jednání zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Státní plavební správy, ochránců přírody, plavební veřejnosti a veřejného ochránce práv za účelem vyhodnocení stanovisek veřejnosti a samospráv k variantním návrhům věcného řešení novelizace vyhlášky č. 241/2002 Sb., o provozu plavidel na povrchových vodách, zveřejněným na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Jednotliví účastníci jednání, které se uskutečnilo 13. července 2005, prezentovali svá stanoviska k novelizaci vyhlášky. Tato stanoviska však byla v řadě případů zcela rozporná. Jako jedna z cest, která by mohla být kompromisní pro všechny dotčené strany a na které panuje v zásadě shoda, se jeví vyloučení určitých plavidel z vltavské kaskády. Tato plavidla, přestože splňují platné podmínky technické způsobilosti, zatěžují životní prostředí nejvíce. Toto omezení by se týkalo plavidel vyrobených před určitým datem, popřípadě plavidel vybavených určitými druhy přívěsných dvoutaktních motorů. Současně by mohlo dojít ke zkrácení doby mezi jednotlivými technickými prohlídkami vybraných druhů plavidel.

Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti slapského jezera připraví vlastní návrh okruhu plavidel, jejichž provozování by bylo na vltavské kaskádě s ohledem na jejich vliv na životní prostředí zakázáno. Současně i Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s technickými odborníky Státní plavební správy připraví vlastní návrh.

Ministerstvo životního prostředí na jednání uvedlo, že má výhrady k navrhované regulaci provozu na vodní nádrži Orlík. Má výhrady k tomu, že tato vodní cesta prochází ptačí oblastí Údolí Otavy a Vltavy, a tudíž plavidla provozovaná vyšší rychlostí než 25 km/hod. mohou ohrožovat zejména výra velkého. Podrobnější právní a věcnou analýzu této problematiky předá Ministerstvo životního prostředí Ministerstvu dopravy dodatečně.

26.7.2005

Marcela Švejnohová, tisková mluvčí MD

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>