Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Aktualizace - nařízení o poplatcích při registraci lodí v Chorvatsku
 
      24. března - Nařízení o výši poplatku za registrace lodě, jachty nebo člunu do registru lodí nebo jachet a evidence člunů.

 
MINISTERSTVO MOŘE, CESTOVNÍHO RUCHU, DOPRAVY A ROZVOJE

Na základě článku 1021. odstavce 5., ve spojení s článkem 188. odst. 4. a článku 203. odst. 4., Námořního zákoníku ("Narodne novine" č. 181/04), ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje vydává

NAŘÍZENÍ
O VÝŠI POPLATKU ZA REGISTRACI LODĚ, JACHTY NEBO ČLUNU DO REGISTRU LODÍ
NEBO JACHET A EVIDENCE ČLUNŮ


I.

Tímto Nařízením se ustanovují podmínky a výše poplatků za registraci lodí, jachet do registru lodí a jachet a člunů do evidence člunů (dále: poplatek).

II.

Poplatek z bodu I. tohoto Nařízení, se platí při příležitosti prvního zápisu lodi, jachty nebo člunu do chorvatského registru lodí a jachet nebo evidence člunů, podle BT (brutto tonáž) lodi, délky trupu jachty nebo člunu.
Výše poplatku je uvedena v tabulkách 1., 2. a 3. v souladu s podmínkami z odstavce 1. tohoto bodu, a závisle na původu lodi, jachty nebo člunu:III.

Poplatek se vybírá ve prospěch státního rozpočtu Chorvatské republiky při předávání žádosti o zápis lodí, jachet nebo člunů do registru lodí a jachet nebo evidence člunů.

IV.

Na poplatek za zápis plovoucího objektu a nehybného mimopobřežního objektu do registru plovoucích a nehybných mimopobřežních objektů, se vztahují předpisy tohoto Nařízení o poplatku za zápis lodi v souladu s článkem 108. Námořního zákoníku.

V.

Za zápis člunů a jachet, které se registrují poprvé do evidence člunů nebo registru jachet a byly zapsány do evidence člunů v souladu Směrnic pro čluny ("Narodne novine" č. 80/2000), se platí poplatek podle bodu II. tohoto Nařízení.

VI.

Od povinnosti úhrady poplatku z bodu I. tohoto Nařízení jsou osvobozeny lodě, jachty a čluny již zapsané v chorvatském registru lodí a jachet nebo evidenci člunů, při příležitosti přepisu do jiného chorvatského registru nebo evidence.

Od povinnosti úhrady poplatku z bodu I. tohoto Nařízení jsou osvobozeny i čluny, které před nabýváním platnosti Směrnic pro čluny a jachty, ("Narodne novine" č. 27/2005), nemusely být zapsány do evidence člunů pod podmínkou, že majitel člunu předloží účet, kupní smlouvu, celní deklaraci nebo jiný platný doklad o získání vlastnictví, ze kterého je viditelné, že člun byl koupen před nabýváním platnosti Směrnic.

VII.

Nabýváním platnosti tohoto Nařízení přestává platit Nařízení o výši poplatku za zápis lodí, jachet a člunů do registru lodí nebo jachet a evidence člunů ("Narodne novine" č,. 2/2005).

Toto nařízení nabývá platnosti dnem zveřejnění v "Narodnim novinama".


Třída: 011-01/04-02/93
Č.jedn: 530-04-05-6
Záhřeb, 10. března 2005Ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje
Božídar Kalmeta, dipl. ing., v.r.

Ministr Božídar Kalmeta

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>