Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2003 SPS ze dne 14.11.2003
 
      o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě Státní plavební správa podle § 22 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve smyslu článku 9.20 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, vydaném vyhláškou Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., stanoví:

 
Čl. 1
Proplavování plavebními komorami na labské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty:
a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství je celoroční provoz od 6.00 hodin do 18.00 hodin,
b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v období od 1. 10. do 30. 4. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 18.00 hodin,
c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. 10. do 30. 4. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 19.00 hodin,
d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 20.00 hodin.
(2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství (střední Labe), je nutno předem projednat s provozním dispečinkem závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466 864 412, fax 466 864 417).
(3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po Ústí nad Labem-Střekov (dolní Labe), je nutno předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p., (telefon 602 416 135, fax 475 258 082).

Čl. 2
Proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín:
a) Štěchovice a Vrané nad Vltavou v období od 1. 4. do 31. 10. každoročně, je provozní doba od 7.00 hodin do 17.00 hodin,
b) Praha-Modřany, Praha-Smíchov, Praha-Štvanice a Praha-Podbaba je celoroční provoz od 7.00 hodin do 17.00 hodin,
c) Roztoky, Dolánky, Miřejovice a Hořín je celoroční provoz od 7.00 hodin do 17.00 hodin.
(2) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Modřany v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno projednat do 14.30 hodin na této plavební komoře (telefon 241 773 082).
(3) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Smíchov v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno předem projednat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 251 510 546). Požadavek na proplavení v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin je nutno projednat nejméně 24 hodin předem s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., v pracovních dnech v době od 6.30 hodin do 14.45 hodin (telefon 257 329 425).
(4) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Mánes v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin je nutno nejméně 1 hodinu předem projednat na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251 510 546). V době od 15.00 hodin se proplavuje na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p.
(5) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Štvanice v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno projednat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 233 377 318). Požadavek na proplavení v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin je nutno projednat nejméně 24 hodin předem s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., v pracovních dnech v době od 6.30 hodin do 14.45 hodin (telefon 257 329 425).
(6) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Podbaba v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 224 314 549).
(7) Požadavek na proplavení plavební komorou Roztoky v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 220 911 730).
(8) Požadavek na proplavení plavební komorou Dolánky v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 787 028).
(9) Požadavek na proplavení plavební komorou Miřejovice v době od 24.00 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 24.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 785 172).
(10) Požadavek na proplavení plavební komorou Hořín v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 622 267).
(11) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat přímo s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425).
(12) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu je nutno nejméně 7 dní předem oznámit na vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425). Výpadek pravidelné linky je nutno ohlásit nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Čl. 3
Provozní doba na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Orlíku po Slapy:
a) zdvihadlo Orlík v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek a v sobotu, je provozní doba od 8.00 hodin do 17.00 hodin,
b) plavební komora Kamýk nad Vltavou od 1. 5. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek a v sobotu, je provozní doba od 8.00 hodin do 16.00 hodin,
c) vlek Slapy od 1. 5. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek a v sobotu, je provozní doba od 8.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
(2) Plavební komorou Kamýk nad Vltavou je možné mimo uvedené dny proplavit malá plavidla společně s plavidly osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu.
(3) Plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidla použitá správcem toku k údržbě vodní cesty lze proplavit (převézt) mimo stanovenou provozní dobu po projednání s obsluhou jednotlivých zařízení (zdvihadlo Orlík telefon 306 694 113; plavební komora Kamýk nad Vltavou telefon 306 677 111; vlek Slapy telefon 257 740 482) nebo s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425).

Čl. 4
Proplavování malých plavidel plavebními komorami

Malá plavidla se proplavují podle ustanovení čl. 9.20 Řádu plavební bezpečnosti. Provozní hodiny pro proplavování malých plavidel ve smyslu odst.10 čl. 9.20 Řádu plavební bezpečnosti nejsou zvlášť stanoveny. Malá plavidla lze ve smyslu tohoto ustanovení proplavit v menší skupině nebo samostatně, není-li předpoklad, že do dvou hodin připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
a)plavební vyhláška č. 1/1999 ze dne 27. dubna 1999, o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě,
b) plavební vyhláška č. 1/2000 ze dne 23. března 2000, o omezení plavebního provozu přes zdymadlo ve Štětí,
c) plavební vyhláška č. 3/2000 ze dne 23. listopadu 2000, o omezení plavebního provozu přes zdymadlo v Roudnici nad Labem.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2003.
(č. j. 1004/Ř/03)

ing. Luděk Cidlina v. r. , ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>