Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Jachtařská legislativa
 
      Po přečtení zprávy ČTK o stavu naší "jachtařské legislativy", je
jako již po několikáté nutno vyjádřit jisté zklamání nad tím, jak je naše

 
jachtařská veřejnost ze strany MDS nepřesně, či neúplně informována. K
uvedené zprávě je třeba dodat následující:
> 1. Od 1. 7. 2000 je v platnosti nový zákon o námořní plavbě č. 61/2000,
> kde
> jsou zavedeny dvě kategorie jachet - námořní jachta a rekreační jachta.
> 2. Pro kategorii námořnich jachet (tedy sloužících k výdělečné činnosti)
> byla
> vydána prováděcí vyhláška č. 315/2000 a pro ni platí to, co je uvedeno ve
> zprávě ČTK, ale toto se nevztahuje na kategorii rekreačních jachet !
>
> 3. Pro rekreační jachty není příslušná vyhláška ještě vydána a zpracovává
> se.
>
4. Je třeba znovu upozornit, že povinnost mít kvalifikační průkazy
vydané MDS se ze zákona vztahují pouze na případy vedení lodí, které jsou
zapsány v České republice v lodním rejstříku (námořní jachty) nebo budou v
evidenci (rekreační jachty - podle dosavadního záměru v připravované
vyhlášce) MDS - Námořního úřadu. V ostatních případech je a bude možné
nadále používat průkazy vydané jinými státními nebo sportovními autoritami u
nás nebo ve světě.

Zvláště naše začínající námořní jachtaře je třeba upozornit, že
rozhodující na moři jsou a budou vždy znalosti a zkušenosti jachtaře. Ty lze
získat především kvalitním a trvalým studiem a praxí na moři.

Nikdy nemáme stoprocentí jistotu, že právě nějaký určitý průkaz ve
světě vždy uzná přístavní autorita nebo majitel lodě a že opět vystoupíme
na břeh. Neptun se opravdu může smát mávání jakýmkoliv průkazem, když naše
loď jde ke dnu.

Ing. Petr Ondráček, CSc., Prezident ČANY

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>