Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Projekt CROdolphin_little
 
      Všichni, kteří se plavíme po jadranských vodách čas od času máme milou příležitost setkat se s krásnými a ušlechtilými mořskými tvory, jakými delfíni pro nás jistě jsou. Chvilky jsou to pohříchu vzácné a krátké, nicméně dokážou naši plavbu hodně ozvláštnit a posádku, zejména její dětské členy velmi rozradostnit.

 
Díky našemu loďarskému koníčku tak máme příležitost vídat nádherná zvířata v jejich přirozeném prostředí. Na druhou stranu si asi všichni uvědomujeme, že zvýšený turistický ruch na moři jejich prostor zmenšuje a zvířata mnohdy ruší. Jak se tedy máme správně chovat, když už do jejich prostředí vstupujeme? Jak jim pomoci a jak jim více neubližovat? To jsou jen dvě základní otázky, kterými se zabývají vědci na Záhřebské univerzitě a my vám díky naší spolupráci s touto institucí nyní přinášíme krátký návod. Přejeme si, aby vaše setkání s delfíny byla co nejčastější a abychom se všichni, kdo se v jejich prostředí pohybujeme, dokázali chovat ohleduplně.

Martina Duras - Projekt CROdolphin_little

Dolphin_little je aplikace pro váš smartphone. Umožňuje vám informovat tým vědců na Fakultě veterinární medicíny v Záhřebu o vašem pozorování delfínů. Tato pracovní skupina vědců se jejich výzkumem a výzkumem všech mořských savců zabývá již více než 20 let.
Jadranské moře je dnes obýváno pouze malou populací delfínů. Někdy se ale stane, že do Jadranského moře vplují ze Středozemního moře i velryby, které se tu pak krátce zdrží. V minulosti se zde v Jaderském moři zdržoval ještě delfín obecný a tuleň středomořský. Tyto druhy však byly vyhubeny zhruba již před 50 lety.

Foto: M.Duras
Foto: M.Duras

Data o pozorování delfínů, jejich GPS pozice a jejich chování jsou velmi cennými poznatky pro výzkumný tým a vy jim v jejich práci nyní můžete pomoci sbíráním dat. Tato data budou použita pro analýzy umožňující pomoci zachovat a ochránit delfíny před vyhynutím.
Všechny druhy mořských savců jsou chorvatským zákonem chráněny. Pokud se tedy dostanete na vaší plavbě do blízkosti delfínů či dokonce velryby, jste povinni zachovávat určitá pravidla. Ta určují způsob vašeho chování tak, aby nedocházelo k rušení těchto živočichů:
- Nesměřujte vaší lodí na delfíny
- K delfínům se můžete přiblížit, avšak musíte dbát následujících pravidel:
- Pohybujte se pomalu, rychlostí pod 5 uzlů (9km/h)
- Pohybujte se paralelně s jejich směrem pohybu
- Neměňte prudce svoji rychlost ani kurz
- Nevydávejte žádné hlasité zvuky ať už by pocházely z motoru nebo ostatních zařízení na lodi. Delfíni jsou na zvuk velice citliví
- Zabezpečte dostatečný odstup od zvířat. Pouze jedna loď může být ve vzdálenosti 100m, a tři lodě ve vzdálenosti 200m od delfínů
- Nezůstávejte v jejich blízkosti nikdy déle než 30 min.
- Pokud zvířata jsou neklidná nebo se jedná o skupinu s mláďaty opusťte okamžitě prostor aniž byste měnili kurs nebo rychlost vaší lodě.
- Místo pozorování opusťte nejlépe opačným kurzem, než plují delfíni, rychlost lodě pomalu zvyšujte až ve vzdálenosti 200m od zvířat
- Pro vaši vlastní bezpečnost neplavte s delfíny, nekrmte je a ani se jich nesnažte dotknout
- Neházejte odpad do moře a ani jej nenechávejte na plážích. Delfíni mohou např. igelit polknout a to je pro ně fatální
- Každé porušení těchto pravidel jinou lodí byste měli hlásit policii nebo inspekci Ministerstva životního prostředí a energie
- Hlaste nálezy mrtvých či zraněných, případně nemocných delfínů na tel. linku 112
- Stáhněte si aplikaci pro váš smartphone CROdolphin_little a hlaste jejich pozorování pravidelně!

Foto: M.Duras
Foto: M.Duras

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>