Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Obnova plavby na Labi a Vltavě
 
      Praha, 5. listopadu 2009 ? Na středním Labi a Vltavě skončila pravidelná podzimní plavební odstávka. Ředitelství vodních cest ČR při ní stihlo na Labi zrekonstruovat a zmodernizovat rekordních šest plavebních komor.

 
U Chvatěrub na Vltavě navíc byla při snížení hladiny ve zdrži jezu Miřejovice usazena masivní shybka vodovodního potrubí. Všechny práce byly dokončeny v plánovaných termínech.

V letošní říjnové odstávce byla provedena druhá etapa modernizace plavebních komor v Kostomlátkách a Nymburce ? v obou případech šlo o rekonstrukci druhé zdi komory. Protilehlé zdi byly zrekonstruovány již v loňském roce. Rekonstrukce zahrnovala vytvoření nových povrchů zdí z betonových panelů, které prodlouží životnost komor a zmenší plochy průsaků. Plavební komory byly dovybaveny úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké zdi před poškozením plavidly. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídicího systému komor.

Modernizací prošla i plavební komora Lobkovice. Nyní je vystrojena novými úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Stěny jsou chráněny před poškozením plavidly dubovými odraznými trámci a na uživatele čeká nová vjezdová signalizace. Modernizací prošly také hydraulické agregáty ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků plavební komory, které jsou nyní naplněné ekologicky odbouratelnými oleji.

I plavební komory v Obříství, Kolíně a Čelákovicích se dočkaly nových ovládacích prvků a byly na nich kompletně zrekonstruovány hydraulické pohony vrat a uzávěrů s využitím nových moderních technologií. Zvýšila se tak ekologická bezpečnost hydraulických systémů a zjednodušila jejich obsluha a údržba.

Rekonstrukcí a modernizací plavebních komor byla prodloužena jejich životnost a zvýšena bezpečnost a spolehlivost provozu na celé labské vodní cestě v souladu s cíli Dopravní politiky ČR pro léta 2005 - 2013.

Projekty byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na financování projektů v Lobkovicích, Kostomlátkách a Nymburku se spolupodílela i Evropská unie, která přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% nákladů jednotlivých projektů.


Bližší informace k projektům včetně fotografií naleznete na http://www.rvccr.cz/.


Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
e-mail: straka@rvccr.cz
tel: 267 132 801
mobil: 602 368 719

www.rvccr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>