Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


TISKOVÁ INFORMACE - Aktuální informace o situaci na tocích a nádržích v povodí Vltavy dne 11. 3. 200
 
      14. března - Vzhledem k současné zásobě vody ve sněhu uváděnou ČHÚ pokračuje Povodí Vltavy,

 
státní podnik, ve snižování hladin a tím i uvolňování objemů na vodních nádržích ve své správě.

Vytvářený volný prostor bude použit pro zmírnění případných zvýšených průtoků v období jarního tání. Situace je neustále průběžně monitorována a vyhodnocována pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik. Všechny manipulace na vodních nádržích jsou přizpůsobovány aktuálnímu vývoji hydrometeorologické situace. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v provozuschopném stavu. Na všech nádržích jsou hladiny pod maximálními hladinami zásobních prostorů a jejich retenční prostory jsou zcela prázdné. Zaměstnanci Povodí Vltavy pravidelně monitorují také lokality, kde obvykle bývá výskyt nebezpečných ledových jevů, v současné době je výskyt pouze lokální a nejsou hlášeny výraznější problémy se vznikem ledových bariér.

Pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v rámci potřeby připraveni operativně řešit případné krizové povodňové situace jak v rámci dispečinků, tak přímo v zasažených lokalitách.

V předchozím období v rámci prevence před povodněmi provedlo Povodí Vltavy revizi vydaných stanovisek k povodňovým plánům obcí s rozšířenou působností a iniciovalo u jednotlivých krajských úřadů nutnost proškolení povodňových orgánů. Zástupci Povodí Vltavy se také zúčastnili jednání bezpečnostní rady Jihočeského kraje, zasedání Krajské povodňové komise kraje Vysočina a zasedání Krajské povodňové komise Středočeského kraje. Iniciovali rovněž svolání pracovních štábů krajských povodňových komisí, které ještě v letošním roce nezasedaly. V rámci připravenosti prověřili pracovníci dispečinků Povodí Vltavy také spojení na krajské povodňové komise a komise obcí s rozšířenou působností.

Aktuální informace o vývoji hydrologické situace a údaje o vodních stavech a průtocích na vodních tocích lze získat na www.pvl.cz. Povodí Vltavy, státní podnik.


Praha 11.března 2005

Kontakt:
Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Václav Báča, technický ředitel, tel. 221 401 111
dispečer ve službě na vodohospodářském dispečinku,
tel. 257 329 425

www.pvl.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>