Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Stanovisko MD ke zprávě ČTK ze dne 26. 11. 2003 - Ambrozkův úřad nepovolil stavbu jezů na dolním Lab
 
      Žádosti o udělení výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byly podány Ředitelstvím vodních cest v září 2002. Na Ředitelství vodních cest ČR prozatím stanovisko Ministerstvo životního prostředí nepřišlo. V případě zamítavého rozhodnutí, může investor stavby Ředitelství vodních cest ČR podat proti tomuto rozhodnutí rozklad.

 
Při přípravě dokumentace byla v zájmu ochrany přírody zvolena minimální varianta plavební hloubky ? 140 cm po dobu nejméně 345 dní v roce a dle názoru Ministerstva dopravy tato varianta neohrožuje silně ohrožené rostliny a živočichy a je ekonomicky opodstatněná.

Příprava a realizace stavby byla uložena opakovaně usneseními vlády a zároveň souhlas vlády se stavbou dálnice D8 je podmíněn převedením významné části kamionového provozu na jiné druhy doprav (železnice a voda).

Ludmila Roubcová, MD ČR

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>