Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Potřebné doklady k převodu lodě na SPS

Potřebné doklady k převodu lodě na SPS 

Zápis změny vlastníka (podílu spoluvlastníka) plavidla zapsaného do plavebního rejstříku ČR na Státní plavební správě

K jednání je potřeba doložit následující doklady:

  • písemná žádost,
  • osvědčení plavidla (lodní osvědčení, lodní osvědčení malého plavidla, osvědčení plovoucího zařízení, mezinárodní osvědčení rekreačního plavidla),
  • doklad s úředně ověřenými podpisy nebo jeho úředně ověřená kopie, z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, která osoba je novým vlastníkem plavidla, pokud takový doklad existuje (kupní smlouva darovací smlouva, rozhodnutí soudu ap.) V případě, že plavidlo má více vlastníků, je vždy nutný doklad o podílech jednotlivých spoluvlastníků,
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců o osobě zapsaného a/nebo nového vlastníka v případě, že plavidlo je a/nebo má být zaevidováno na právnickou osobu,
  • ověřená plná moc k zastupování ve věci zapsání změny vlastníka u fyzických osob zastupujících zapsaného a/nebo nového vlastníka,
  • občanský průkaz v případě, že osoba jednající za žadatele předkládá žádost osobně.


Písemnou žádost je možno podat osobně, nebo zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy podle územní působnosti s podmínkou, že podpis osoby vlastníka (fyzická osoba), jednající jménem (právnická osoba) nebo z pověření vlastníka plavidla bude na žádosti úředně ověřen. To se týká jak osoby zapsaného, tak nového vlastníka plavidla. U žádostí podaných osobně ověří podpis vlastníka nebo jeho zástupce zaměstnanec SPS.

Státní plavební správa na základě předložených dokladů provede zápis o změně vlastníka do plavebního rejstříku a do osvědčení plavidla. V případě, že bydliště nebo sídlo zapsaného a nového vlastníka nejsou v územní působnosti stejné pobočky, pobočka, v jejíž územní působnosti je bydliště nebo sídlo nového vlastníka přidělí plavidlu nové rejstříkové číslo a vydá nové osvědčení plavidla.

Správní poplatek splatný při podání žádosti je stanoven ve výši 200 Kč.