Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
CERE
Loděnice Vltava
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


SPS Praha - omezení plavby a plavebních hloubek na Vltavě
 
      aktuálně...

 
Sdělení Státní plavební správy č. 63/2013
ze dne 25. 6. 2013
o omezení plavby a plavebních hloubek na Vltavě
Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa

- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Vraňany
z důvodu prací na odstraňování nánosů po průchodu velkých vod nebude možné dodržet hladinu na
předepsané kótě 163,90 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Miřejovice
z důvodu poruchy vzdouvacího zařízení spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet
hladinu na předepsané kótě 167,70 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební
hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Dolany-Dolánky
z důvodu prací na odstraňování nánosů po průchodu velkých vod nebude možné dodržet hladinu na
předepsané kótě 172,10 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Klecany
z důvodu poruchy pohyblivých klapek jezu spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet
hladinu na předepsané kótě 175,00 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební
hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Trója
z důvodu protržení hráze - pravého břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba není možné dodržet
hladinu na předepsané kótě 180,20 m n. m. (BPV) a nebudou proto zabezpečeny stanovené plavební
hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Modřany
z důvodu poruchy pohyblivých klapek jezu spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet
hladinu na předepsané kótě 189,30 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební
hloubky,

Napouštění uvedených zdrží bude probíhat v závislosti na dokončování prováděných oprav a dalších prací, které se průběžně realizují. Při změně stavu Státní plavební správa vydá nové sdělení.

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa informuje o obnově plavby na Vltavě v úseku Praha, spodní část Branického ostrova (ř. km 59,20) - Praha, horní část ostrova Štvanice (ř. km 51,15), včetně plavební komory Praha-Smíchov, od 21. 6. 2013, 12:00 hodin, s upozorněním na nutnou opatrnost při průjezdu mezi pilíři Karlova mostu, kde není obnoveno plavební značení, v úseku Praha, ve zdrži Staroměstského jezu, Staroměstský jez (ř. km 53,30) - Praha, Šítkovský jez (ř. km 54,25), pouze pro malá plavidla bez vlastního strojního pohonu, od 20. 6.2013,
na nádrži vodního díla Slapy, v úseku hráz - silniční most Vestec (ř. km 128,93), od 15. 6. 2013,
na nádrži vodního díla Orlík v úseku hráz - silniční most Podolsko (ř. km 182,66), od 15. 6. 2013,

S ohledem na současné průtoky ve Vltavě je od dnešního dne zastavena plavba v úseku České Budějovice (ř. km 239,60) - VD Kořensko (ř. km 200,50) a v úseku Praha-Holešovice (ř. km 46,00) - Mělník (ř. km 0,00).

Současně zůstává zastavena plavba v dalších úsecích Vltavské vodní cesty od Českých Budějovic (ř. km 239,60)

Sdělení Státní plavební správy č. 63/2013 1/2
až po soutok s Labem (ř. km 0,00), pro které není tímto sdělením obnovena plavba.

Vůdci plavidel jsou povinni zachovávat zvýšenou pozornost a opatrnost z důvodu výskytu plovoucích předmětů na vodní cestě. Dále SPS upozorňuje, že není v provozu vlek Slapy a zdvihadlo Orlík. Plavba bude dále obnovována sdělením Státní plavební správy, v závislosti na poklesu vodních stavů a odstraňování následků způsobených průchodem velkých vod.

Sdělení SPS č. 59/2013 ze dne 21. 6. 2013 se tímto ruší.
Platí do: odvolání
(č. j. 4071/PH/13)
Ing. Hynek Beneš v. r.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>