Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Ředitelství vodních cest nesouhlasí s protestem německých aktivistů
 
      Praha - Nedělní protest německých ekologických organizací svolaný pod názvem "Fackeln für die Elbe" (Hořet pro Labe), namířený mimo jiné proti projektu Plavební stupeň Děčín (PSD),

 
považuje Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) za naprosto nemístný a odsouzeníhodný. V současné době probíhá proces posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA). Tento proces je považován za mezistátní a byl na základě požadavku saské vlády českým Ministerstvem životního prostředí (MŽP) - jako vstřícné gesto české strany - prodloužen. Režim projednávání plně respektuje platné právní normy i mezinárodní úmluvy. ŘVC proto považuje podobné nátlakové akce za účelové vměšování a pokus o ovlivnění regulérního průběhu zákonem daného procesu.

"Zcela odsuzujeme tyto pokusy německých profesionálních aktivistů o vměšování a negativní ovlivnění probíhajícího procesu EIA," uvádí Ing. Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR. Ekologové tuto akci odůvodňují nedostatečným vysvětlením potřeby zlepšování plavebních podmínek na Labi a zároveň kritizují dopravní prognózy, které prý záměrně vycházejí z chybných dat s cílem ospravedlnit škodlivé zásahy do přírody. "Argumenty ekologů lze jednoznačně označit za účelové a manipulativní. Přínos a potřebu zlepšení dopravních možností prostřednictvím nejekologičtějšího dopravního spojení, kterým vodní doprava bezesporu je, potvrzuje množství nezávislých studií vypracovaných jak českými, tak i německými renomovanými institucemi," vysvětluje Šefara. Záměr zesplavnění Labe je navíc stvrzen česko-německou mezistátní dohodou a samotný projekt jezu v Děčíně pak vychází z vládního usnesení z roku 2005.

Rovněž napadání projektu z hlediska dopadu na životní prostředí není v tuto chvíli korektní, neboť proces EIA stále probíhá, přičemž závěrečný posudek vypracuje nezávislý hodnotitel jmenovaný Ministerstvem životního prostředí. Ten při své práci vezme v potaz všechny argumenty předložené jak ŘVC, tak odpůrci stavby a je tedy předčasné předjímat výsledek jeho práce. "Je již jakýmsi zvykem, že nestátní iniciativy záměr pouze napadají a používají při tom scestné a někdy i lživé argumenty. My se však snažíme jejich dopad minimalizovat maximální otevřeností a aktivní komunikací se všemi dotčenými stranami," komentuje Šefara. V rámci tohoto přístupu proběhl již například kulatý stůl s českými ekologickými organizacemi, uskutečnilo se veřejné představení projektu přímo v Děčíně a na příští týden je plánována stejná akce v Drážďanech.

Více informací o projektu včetně kompletního znění dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a nových vizualizací díla naleznete na www.rvccr.cz


Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 368 719

www.rvccr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>