Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


ASOCIACE VÝROBCŮ A PRODEJCŮ LODÍ A LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 
      Na začátku letošního roku vznikla nová Asociace výrobců a prodejců lodi, která má za cíl chránit zájmy jednak členů asociace, jednak i zákaznickou veřejnost. V těchto dnech jsme byli požádáni o zveřejnění následujícího prohlášení předsedy APL.

 
ASOCIACE VÝROBCŮ A PRODEJCŮ LODÍ A LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

V únoru 2004 byla zaregistrována jako občanské sdružení ASOCIACE VÝROBCŮ A PRODEJCŮ LODÍ A LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (IČO: 266 533 97).

Hlavní cíle sdružení jsou:
- spolupráce při organizování výstav
- vyvíjení aktivity směřující k zlepšení informovanosti v oblasti legislativy
- účast na tvorbě technických předpisů souvisejících s provozem sportovních lodí
- jednotné zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům
- zlepšování obchodních vztahů mezi členy asociace ? dodržování etických pravidel v obchodním jednání (např. neuvádění zavádějících reklam, respektování smluv o zastoupení,?)

Jedná se o neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství, kteří jsou ochotni se řídit stanovami asociace a uhradit členský příspěvek.
Rozhodnutí orgánů asociace mají charakter stanovisek a doporučení.

Bližší informace budou uveřejněny na připravovaných internetových stránkách www.apvl.cz.


APL
Asociace výrobců a prodejců lodí a lodního příslušenství

Holešovický přístav Západ, Jankovcova 6 (objekt Imramovský Marine)
170 00 Praha 7
IČO: 26653397 Registrace provedena dne 19.2.2004 pod č.j. VS/1-1/56 233/04-R (Ministerstvo vnitra)

Dočasná kontaktní adresa: Ing.Libor Záruba, Wolkerova 1, 160 00 Praha 6; mob.tel. 602 378 877; zaruba@fasyachting.cz


Vážení přátelé,

Rádi bychom Vás informovali o založené Asociaci výrobců a prodejců lodí a lodního příslušenství (dále APL).

Členská základna se postupně rozšiřuje, jedná se o otevřené sdružení zástupců firem, kteří jsou ochotni řídit se stanovami asociace.
Informovanost zakládajících členů a dalších oslovených zájemců je rozdílná. Tento problém se budeme snažit rychle řešit připravovanými stránkami www.avpl.cz.

Základní informace (stanovy, adresář, atd.) budou volně přístupné, informace pro členy budou přes přístupové heslo.

Organizační práce se zpomalily pracovní činností všech členů v hlavní sezóně.

1.výstava ?LODĚ PRAHA?, kde se APL od samého začátku podílí na přípravách a je jejím oficiálním partnerem, se blíží. Při potvrzování přihlášek je třeba ukončit formality členské základny tak, aby pořádající firma INCHEBA měla přehled při poskytování dohodnutých výhod (slev) pro členy APL.

V příloze je upravený formulář přihlášky. Roční příspěvek (září ? září) 1 000 Kč byl schválen valnou hromadou 25.3.2004. Na této schůzi byla zvolena i rada sdružení ve složení :
Jiří Belinger, Petr Imramovský, Viktor Mede, Libor Záruba a Jan Jeníček.
Rada pověřila 10.6.2004 Libora Zárubu funkcí předsedy výboru do další valné hromady APL.

Máte-li zájem, pošlete přihlášky poštou na adresu APL nebo e-mailem na dočasnou kontaktní adresu: zaruba@fasyachting.cz. Pokud jste už vyplnili předběžnou přihlášku, vyplňte prosím údaje ještě jednou do upraveného formuláře.
Členský příspěvek uhraďte na účet APL, uvedený v přihlášce.

15.9.2004 v 18°° hod. bude příští setkání členů APL a zájemců o členství v objektu firmy IMRAMOVSKÝ MARINE Jankovcova 6, Praha 7.

V Praze 31.8.2004

Ing.Libor Záruba

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>